Späť na zoznam
25. február 2022
Naše stavby

Stavba v realizácii: Obnova bytového domu Mestská 2-6, Sadová 1, Vajnorská 27-31, Tehelná 2, Bratislava

Obnova bytového domu v Bratislave

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Sanácia spodnej stavby za pomoci hĺbkovej injektáže, vybudovanie nových pivničných kobiek.

Bytový dom na ulici Mestská 2-6, Sadová 1, Vajnorská 27-31 a Tehelná 2 v Bratislave je zaujímavý tým, že ide o jednu budovu s vnútroblokom umiestnenú na štyroch uliciach. Jednou z hlavných tém sa počas prác stala sanácia spodnej stavby.

Rekonštrukciu bytového domu v mestskej časti Nové Mesto sme začali v máji 2021. Štvorpodlažný bytový dom z plnej pálenej tehly bol postavený v roku 1920 a kvôli jeho spoločenskej hodnote bolo pri obnove nevyhnutné rešpektovať pôvodný architektonický výraz stavby. To znamená, že sme nemohli meniť základné priestorové riešenie, členenie fasád ani hodnotné remeselné a výtvarné súčasti stavby, ktoré reprezentujú napríklad sochy profesií, ako baníci či murári. Tie sú vytesané nad každým vstupom.

Prvé práce na dome sa týkali výmeny okien v suteréne. Nové okná dostali ochranné oceľové mreže, aby zachovali pôvodný výraz objektu. Pretože budova bola zaťažená nadmernou vlhkosťou vplyvom tlakovej vody, v pláne bol sanačný zásah, ktorý mal zamedziť vlhnutiu obvodových stien a odstrániť vplyv spodnej tlakovej vody v suteréne. Nakoniec sme použili špeciálnu injektáž nemeckou technológiou KOSTER v dvoch úrovniach, spolu s náterom z vnútornej strany. Zmena technológie pred začiatkom realizácie sa nakoniec ukázala ako najkritickejší bod stavebných prác, poradili sme si však aj s touto výzvou.

 

 

„Pri obnove bytového domu nebola na začiatku navrhnutá injektáž. Dom mal byť obkopaný okolo celého obvodu. Keďže sa toto riešenie ukázalo ako časovo a technologicky náročné, navrhli sme systém injektáže v hornej a dolnej časti muriva spolu s ochranným náterom proti tlakovej vode z vnútornej strany,“ Ing. Lukáš Repáň, projektový manažér stavby.

Prestup vlhkosti v suterénoch bytových domov je problémom, s ktorým sa bežne stretávame, a to najmä pri starších objektoch, nakoľko hydroizolácia v dobe ich stavby nebola ešte taká účinná ako tá dnešná. Prítomnosť tohto nežiaduceho javu závisí aj od polohy budovy. Aktuálne máme rozpracované dva projekty, pri ktorých je hlavným problémom práve vlhkosť muriva. Ich základové múry sú nasiaknuté vodou v celom základe.

Na tento problém máme niekoľko riešení. Jedným z nich je obkopanie bytového domu okolo celého obvodu až po základovú škáru a zaizolovanie novou hydroizoláciou. Ďalším riešením je napríklad aplikácia dvojradovej injektáže. Nasiaknuté murivo schne v obidvoch prípadoch približne 5 – 10 rokov.

V poslednej fáze obnovy bytového domu nás čaká úprava vnútrobloku zahŕňajúca úpravu spevnených plôch vnútorného átria, jeho odvodnenie na južnej strane objektu a obnovu odkvapového chodníka. Po skončení týchto prác odovzdáme hotové dielo obyvateľom bytového domu.

Galéria

Ochranné oceľové mreže v bytovom dome v Bratislave Realizácia sanácie v suteréne budovy na ulici Mestská, Sadová, Vajnorská a Tehelná Obkopanie bytového domu na ulici Mestská, Sadová, Vajnorská a Tehelná Čistenie pred hydroizoláciou bytového domu v Bratislave Kryštalická hydroizolácia domu na ulici Mestská, Sadová, Vajnorská a Tehelná Zatepľovanie podkrovia v budove v Bratislave Zateplenie podkrovia v bytovom dome v Novom Meste Renovácia chodníka budovy v Bratislave Vyhotovenie asfaltového chodníka okolo bytového domu Sanácia a rekonštrukcia vnútrobloku v Bratislave