Strechy

Požiadavky na funkčnú strechu sú jednoduché – aby nezatekala a nepremŕzala.

Lenže navrhnúť najvhodnejšie riešenie pre konkrétnu strechu a správne ho zrealizovať už také jednoduché nie je.

Šikmé strechy so škridlou

Pri realizácii šikmých striech musíte mať na pamäti, že strecha, to nie je len samotná škridla. Obava zo zvýšenej hmotnosti pálenej alebo betónovej škridly pri rekonštrukciách starých striech býva vo väčšine prípadov neopodstatnená. Naopak, výhodou týchto krytín oproti plechovým je najmä ich robustnosť, čím získate lepšiu ochranu pred extrémami počasia (víchor, krupobitie), a zároveň dokážu lepšie tlmiť hluk pri daždi, a to až na polovicu.

Žabotova 8-10 Bratislava

  • Náš tip :

Pre správnu funkčnosť strechy je rovnako dôležité aj kvalitné strešné príslušenstvo, klampiarske prvky, či odkvapové systémy.

Výmena strešnej krytiny video

Ploché strechy

Ivánska cesta 11-13 Bratislava

Plochú strechu z vašej bežnej každodennej perspektívy nikdy nevidíte, o to väčšiu pozornosť si však vyžaduje pri zásadnej obnove domu. Ako sa však vyznať v množstve zaručených riešení a systémov? Vždy odporúčame konzultáciu s projektantom, ktorý zodpovedá za navrhnuté riešenie, a, samozrejme, overenie referencií vo vašom okolí. My preferujeme osvedčené postupy, lebo experimentovať so strechou sa nevypláca.

Kvalitne zateplená strecha je bezúdržbová počas celej doby životnosti t.j. nevyžaduje si ďalšie nátery a nástreky a tým odpadajú prevádzkové náklady potrebné na ďalšiu údržbu.

  • Náš tip :

Zabráňte vstupu všetkým nepovolaným osobám na vašu strechu, môžete tým zásadne predĺžiť jej životnosť. Aj jeden malý klinček či kúsok skla v podrážke topánky môže spôsobiť nenapraviteľné škody, veď kto z nás si pravidelne kontroluje podrážky topánok?

Zateplenie strechy video