Ocenenia

Počas svojej existencie sme získali viacero odborných ocenení v oblasti obnovy bytových domov.

Dosahovanie neustáleho rastu kvality a hodnoty pre zákazníka je veľmi náročný proces a jeho realizácia závisí najmä na schopnostiach našich zamestnancov, ktorí sú v každodennom kontakte so zákazníkmi. O reálnych výsledkoch nášho snaženia svedčia nielen certifikáty kvality, či viaceré odborné ocenenia, ale najmä veľké množstvo spokojných zákazníkov a pribúdajúce revitalizované a zateplené objekty.

Medzi naše najvýznamnejšie ocenenia patria :

  • Zatepliť s fortieľom 2010 - 2014

Osvetovo-súťažné podujatie „Zatepliť s fortieľom“ sa uskutočňuje v rámci stavebných veľtrhov CONECO RACIOENERGIA od roku 2010. Vo všetkých ročníkoch (2010-2014) sa podarilo našej spoločnosti uspieť v kvalitne realizovaných prácach, ktorú posudzovala odborná porota na čele s Prof. Ing. Zuzanou Sternovou, PhD. (riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného a vedeckovýskumná pracovníčka, jedna z najvýraznejších osobností slovenského stavebníctva).

 

Ročník 2010

Ročník 2011

Ročník 2014

  • Diamanty slovenského biznisu 

Súťaž organizovaná časopisom Profit a spoločnosťou Enterprise Investors a Coface Slovakia, ktorá hodnotí dynamiku rastu slovenských firiem. Výsledkom je rebríček 50-tich spoločností z celého Slovenska, ktoré splnili náročné kritéria rastu tržieb a výkonnosti, ziskovosti a miery zadĺženosti. Do súťaže mohli byť zaradené len spoločnosti, ktoré boli založené najneskôr v roku 2007, dosahujúce ročné tržby od 2 do 20 miliónov Eur, so zdravou mierou zadĺženosti a ziskovým hospodárením v posledných 2 rokoch. V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo vyše 900 spoločností, avšak kritéria splnilo len 276 z nich. V celoslovenskom hodnotení sa naša spoločnosť umiestnila na výbornom 7 mieste v kategórii najdynamickejšie rastúcej firmy západného Slovenska.

 

"Obnove bytových domov sa venujem už bezmála 15 rokov, no stále stojím nohami pevne na zemi, lebo viem, že žiadna stavba sa sama nepostaví a len každodenným kolektívnym úsilím dokážeme vytvoriť hodnotné dielo."

Miloš Milanovič - generálny riaditeľ 

  • Najlepšie obnovený bytový dom v roku 2011

V roku 2011 sme realizovali revitalizáciu víťazného objektu súťaže „Najlepšie obnovený bytový dom“ – bytový dom Lipoza na rohu ulíc Liptovská, Prievozská, Zvolenská v Bratislave. Súťaž vyhlasuje Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Prvá stavebná sporiteľňa a vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č. Slovakia. Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť na tých, ktorým záleží na kvalite svojho bývania a zároveň inšpirovať tých, ktorí sa chcú do komplexnej obnovy bytových domov pustiť v najbližšej budúcnosti. Zámerom je dosiahnuť čo najvyššiu úsporu energií a vyšší komfort a kvalitu bývania.

 

Odovzdanie ceny predsedovi spoločenstva za účasti realizačného tímu PS Stavieb a zástupcu Prvej stavebnej sporiteľne.
  • Stavba roka 2016

V roku 2016 sme od spoločnosti Caparol získali ocenenie stavba roka za realizáciu obnovy bytového domu na Cyprichovej ulici 2-18 v Bratislave. Zaujímavosťou je celková dĺžka objektu presahujúca 160 metrov, čo so sebou prinieslo viaceré technologické špecifiká spojené so zvýšenou náročnosťou na realizáciu detailov strechy i fasády. Dôležitým mestotvorným prvkom domu je polyfunkčný parter plný drobných obchodíkov, rôznych prevádzok vrátane kaviarne. Práve tento prvok prináša pozitívnu energiu a život do verejného priestoru v blízkom okolí domu a dodáva mu tú pravú autentickú atmosféru.

 

  • Ohodnotenie "Spoločensky zodpovedný podnik 2017"

Oblasť podnikania, na ktorú sa naša spoločnosť zameriava je vnímaná širokou verejnosťou či už počas realizácie stavieb alebo aj po ich ukončení. Z celkového počtu 258 000 aktívne podnikajúcich slovenských podnikov naplnilo ekonomické a hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného podnikania len 3,2 % podnikov. Preto vnímame titul "Spoločensky zodpovedný podnik 2017", ktorý nám za výsledky hospodárskej činnosti v roku 2017 udelila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s. 1. júla 2018 ako potvrdenie dôveryhodnej a zodpovednej firmy.

                               Stiahnuť PDF

  • Ohodnotenie "Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní 2018"

Úrad pre verejné obstarávanie každoročne zverejňuje hodnotenie hospodárskych subjektov na jednotlivých zákazkách realizovaných pre verejných obstarávateľov (mestá, obce, školy a pod.). Za rok 2018 sme pre verejný sektor realizovali zákazky v celkovom rozpočtovom náklade takmer 3,5 mil. Eur s výsledným hodnotením v maximálnej výške 100. Takéto vysoké hodnotenie za rok 2018 dosiahlo z 11 381 dodávateľov len 17,17%.
Za tento výsledok sme získali hodnotenie „Pečať spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní 2018“. Ďakujeme všetkým zamestnancom, partnerom a dodávateľom, vďaka ktorým sa nám podarilo dosiahnuť takýto výsledok.

                               Stiahnuť PDF