Interiéry

Šancu urobiť dobrý prvý dojem máte iba raz.

Platí to aj o vašom dome, a preto vám odporúčame sústrediť pozornosť tiež na priestory vstupu do domu a na interiér spoločných častí.   

Steny a podlahy

Ako spraviť z nevzhľadnej, sivej vstupnej chodby domu pekný, atraktívny priestor? Niekedy stačí málo, inokedy si to vyžaduje väčšiu investíciu. Častým problémom býva zatekanie, ktorému treba zabrániť, a následne sa dajú obnoviť poškodené omietky, opraviť či nanovo aplikovať pôvodný olejový náter soklovej časti alebo interiérovú maľbu. Schodiskové stupne sa dajú opraviť, možno však použiť aj novú dlažbu alebo vymeniť linoleum. V každom prípade vždy je potrebná odborná obhliadka a následný výber najvhodnejších riešení s optimálnou a pre vlastníkov prijateľnou cenou.

  • Náš tip :

Vymaľovanie bielou interiérovou farbou dokáže veľakrát zázraky za minimálne náklady.

Stropy 

Spoločné časti domu bývajú zväčša menej vykurované (alt. nevykurované) ako bytové časti. Riešenie stropov preto nie je len estetickým prvkom obnovy, ale najmä tepelno-technickým. Podľa účelu priestorov, v ktorých zatepľujete stropy, môžete voliť najvhodnejšie povrchové úpravy. Vo vstupných priestoroch domu, ktoré plnia reprezentatívnu funkciu, odporúčame sadrokartónové alebo kazetové podhľady, v priestoroch pivníc postačujú lamely z minerálnej vlny.

 

  • Náš tip :

Často zavlhnuté omietky pivničných priestorov, zdegradovaná podlaha ale aj zlý stav pivničných kobiek nedovoľujú vlastníkom ich užívanie. V rámci rekonštrukcie interiérov sa však dá riešiť aj rekonštrukcia suterénných - pivničných priestorov.

Svietidlá, schránky a príslušenstvo

Na doladenie všetkých detailov je dobré myslieť už v procese prípravy projektovej dokumentácie. Nové svietidlá, elegantné, moderné schránky či pekná nástenka vo vstupe do domu nielenže potešia obyvateľov v dome, ale zlepšia ich vzťah k vlastnému majetku, čo sa prejavuje v lepšom poriadku a v znížení vandalizmu. 

 

  • Náš tip :

Zberný kôš na reklamné noviny a na iný papierový odpad zlepší poriadok v každom vchode.