Certifikáty a licencie

Sme držiteľmi všetkých potrebných licencií, oprávnení a certifikátov, ktoré si vyžaduje platná legislatíva na Slovensku.

Máme viac ako 70 kmeňových zamestnancov  a stabilných partnerov na subdodávky. Priebeh stavebných prác riadia naši vlastní stavbyvedúci s dlhoročnými skúsenosťami. Podporujeme proces trvalého vzdelávania a certifikácie našich zamestnancov. Počas celého procesu výberu, prípravy, realizácie a odovzdania stavby kladieme dôraz na otvorenú komunikácia s klientom a partnermi. Vysoké hodnotenia spokojnosti od klientov sú našou najlepšou vizitkou kvality.

Politika integrovaného manažérskeho systému (IMS) - stiahnuť PDF

Zavedený systém manažérstva kvality

Máme zavedený Integrovaný systém manažérstva, ktorý zahŕňa komplex systémov riadenia podľa medzinárodných noriem ISO. V manažovaní spoločností aplikujeme procesné riadenie založené na ISO štandardoch :

 

 

ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality – maximálna orientácia na klienta a rozširovanie spektra služieb.

 

ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva – všetky používané a postupy a technológie sú šetrné k prírode.

BS OHSAS 18001:2007 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Stavbyvedúci s dlhoročnou praxou

Kontrola kvality pozostáva z celého reťazca, ktorý začína interne stavbyvedúcim a hlavným stavbyvedúcim, následne prechádza do externej kontroly prostredníctvom stavebného dozoru investora, zástupcov TSÚS a výrobcov použitého kontaktného zatepľovacieho systému. K tomu sa pridávajú kontroly zástupcov poskytovateľov finančných prostriedkov a samozrejme stavebného úradu. A po celý čas sú naše stavby vystavené pozornému oku našich klientov a obyvateľov susedných bytových domov.

Licencie TSÚS

Vlastníme licencie udelené TSÚS na zhotovovanie kontaktného zatepľovacieho systému i plochých striech, naši kľúčoví zamestnanci prechádzajú špeciálnymi školeniami u výrobcov systémov i komponentov, aby bolo garantované ich správne použitie a aplikácia.

Certifikát kvality v obnove pamiatkovo chránených budov

Dlhoročné skúsenosti v segmente obnovy budov nás prirodzeným spôsobom posúvajú aj do oblasti rekonštrukcie historických objektov a národných kultúrnych pamiatok. Certifikáty kvality pre takúto náročnú oblasť stavebníctva sú pre nás záväzkom, ale aj potvrdením, že sme na správnej ceste.

Certifikát CENKROS 4 - oceňovanie a riadenie výroby

Zadávatelia a investori stále častejšie požadujú preukázanie aktuálnosti a vierohodnosti podkladov, použitých pri tvorbe rozpočtov a výberových konaní. Certifikát nám dáva jedinečnú možnosť deklarovať našim obchodným partnerom, že pri vykonávaní svojej profesie používame najnovšie technológie spolu s originálnou databázou CENEKON. Naša spoločnosť je certifikovaným používateľom programu CENKROS 4 s platným certifikátom, ktorý slúži aj ako doklad o pridelení licencie pre právoplatné používanie programu CENKROS 4 s originálnou databázou CENEKON, čím spĺňame podmienky zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon.

                              Stiahnuť PDF