Certifikáty a licencie

Sme držiteľmi všetkých potrebných licencií, oprávnení a certifikátov, ktoré si vyžaduje platná legislatíva na Slovensku.

Máme viac ako 70 kmeňových zamestnancov  a stabilných partnerov na subdodávky. Priebeh stavebných prác riadia naši vlastní stavbyvedúci s dlhoročnými skúsenosťami. Podporujeme proces trvalého vzdelávania a certifikácie našich zamestnancov. Počas celého procesu výberu, prípravy, realizácie a odovzdania stavby kladieme dôraz na otvorenú komunikácia s klientom a partnermi. Vysoké hodnotenia spokojnosti od klientov sú našou najlepšou vizitkou kvality.

Politika integrovaného manažérskeho systému (IMS) - stiahnuť PDF

Zavedený systém manažérstva kvality

Máme zavedený Integrovaný systém manažérstva, ktorý zahŕňa komplex systémov riadenia podľa medzinárodných noriem ISO. V manažovaní spoločností aplikujeme procesné riadenie založené na ISO štandardoch :

 

 

ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality – maximálna orientácia na klienta a rozširovanie spektra služieb.

 

ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva – všetky používané a postupy a technológie sú šetrné k prírode.

BS OHSAS 18001:2007 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Stavbyvedúci s dlhoročnou praxou

Kontrola kvality pozostáva z celého reťazca, ktorý začína interne stavbyvedúcim a hlavným stavbyvedúcim, následne prechádza do externej kontroly prostredníctvom stavebného dozoru investora, zástupcov TSÚS a výrobcov použitého kontaktného zatepľovacieho systému. K tomu sa pridávajú kontroly zástupcov poskytovateľov finančných prostriedkov a samozrejme stavebného úradu. A po celý čas sú naše stavby vystavené pozornému oku našich klientov a obyvateľov susedných bytových domov.

Licencie TSÚS

Vlastníme licencie udelené TSÚS na zhotovovanie kontaktného zatepľovacieho systému i plochých striech, naši kľúčoví zamestnanci prechádzajú špeciálnymi školeniami u výrobcov systémov i komponentov, aby bolo garantované ich správne použitie a aplikácia.

Certifikát kvality v obnove pamiatkovo chránených budov

Dlhoročné skúsenosti v segmente obnovy budov nás prirodzeným spôsobom posúvajú aj do oblasti rekonštrukcie historických objektov a národných kultúrnych pamiatok. Certifikáty kvality pre takúto náročnú oblasť stavebníctva sú pre nás záväzkom, ale aj potvrdením, že sme na správnej ceste.

Certifikát CENKROS 4 - oceňovanie a riadenie výroby

Zadávatelia a investori stále častejšie požadujú preukázanie aktuálnosti a vierohodnosti podkladov, použitých pri tvorbe rozpočtov a výberových konaní. Certifikát nám dáva jedinečnú možnosť deklarovať našim obchodným partnerom, že pri vykonávaní svojej profesie používame najnovšie technológie spolu s originálnou databázou CENEKON. Naša spoločnosť je certifikovaným používateľom programu CENKROS 4 s platným certifikátom, ktorý slúži aj ako doklad o pridelení licencie pre právoplatné používanie programu CENKROS 4 s originálnou databázou CENEKON, čím spĺňame podmienky zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon.

                              Stiahnuť PDF

Ohodnotenie "Spoločensky zodpovedný podnik 2017"

Oblasť podnikania, na ktorú sa naša spoločnosť zameriava je vnímaná širokou verejnosťou či už počas realizácie stavieb alebo aj po ich ukončení. Z celkového počtu 258 000 aktívne podnikajúcich slovenských podnikov naplnilo ekonomické a hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného podnikania len 3,2 % podnikov. Preto vnímame titul "Spoločensky zodpovedný podnik 2017", ktorý nám za výsledky hospodárskej činnosti v roku 2017 udelila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s. 1. júla 2018 ako potvrdenie dôveryhodnej a zodpovednej firmy.

                               Stiahnuť PDF