O PS Stavby

Vznikli sme v roku 2004 ako stavebná spoločnosť, veľmi rýchlo sme však pochopili, že ak chceme zákazníkovi ponúknuť viac, nestačí len mať šikovných murárov. Porozumieť vašim potrebám, vedieť ich zhmotniť v ideových skiciach, tie transformovať do projektu a následne takéto dielo zrealizovať, to bola cesta, ktorou sme sa rozhodli kráčať. Dnes máme takmer 50 zamestnancov a viac ako 3 stovky blízkych spolupracovníkov, čo nám umožňuje nielen zhmotniť vaše idey, ale tiež nájsť najvhodnejšie financovanie a poskytnúť vám podporu počas celého procesu obnovy.

História firmy

Náš tím

Miloš Milanovič
Miloš Milanovič
generálny riaditeľ
Ing. Zuzana Surovková
Ing. Zuzana Surovková
finančný riaditeľ
Kamil Buranský
Kamil Buranský
vedúci úseku riadenia kvality
Ing. Monika Vavrincová
Ing. Monika Vavrincová
projektový manažér
Lukáš Cápa
Lukáš Cápa
projektový manažér
Ing. Petr Jakubec
Ing. Petr Jakubec
projektový manažér
Za byt č. 36 som nezistil žiadne nedostatky, nedorobky. Dovoľte, aby som Vám poďakoval za perfektne vykonanú prácu na vysokej profesionálnej úrovni s výborným riešením prestavby logií. Verím, že zateplenie nám prinesie viditeľnú úsporu nákladov za teplo a teším sa z moderného dizajnu našej bytovky. Do ďalšej práce Vám i dodávateľovi prajem veľa úspechov. Úprimná vďaka.
Vladimír Pokorský
Vlastník bytového domu Š.Králika 4, Bratislava, September 2023
Celkovo sme veľmi spokojní s výsledkom, ale aj s  priebehom prác. Farebnosť fasády aj celkové prevedenie sa páči aj ľuďom z okolitých domov, ktorí veľmi pozorne sledovali celý priebeh obnovy nášho objektu. Na firmu, čo nám realizovala zateplenie, sa už prišli spýtať viacerí záujemcovia o zateplenie, ktorým som PS STAVBY vrelo odporúčala.
Katarína Deáková
Zástupkyňa vlastníkov bytového domu Ožvoldíkova 1–11, Bratislava
Už počas realizácie domu so mnou výber dodávate­ľa konzultovali obyvatelia neďalekého bytového domu a ja osobne som odporúčal PS STAVBY. Zamestnanci sú komunikatívni, pri argumentácii jednej aj druhej strany vieme dospieť ku konsenzu, a to je najdôležitejšie.
Mgr. Anton Szalay
Predseda spoločenstva bytového domu Bieloruská 7 - 13, Bratislava
Aktuálna spolupráca s firmou PS STAVBY bola korektná a prípadné problémy, ktoré sa počas stavby vyskytli, sa riešili pomerne promptne a racionálne. Zástupcovia spoločnosti tiež prišli na schôdzu vlastníkov po dokončení realizácie, aby získali spätnú väzbu od vlastníkov bytov a prípadne vysvetlili rôzne otázky.
Ing. Luben Patorčev
Konateľ Bratislavskej správcovskej spoločnosti, s. r. o.
Vyzdvihol by som dodržiavanie termínov. Celkovo hodnotím spoluprácu so spoločnosťou PS STAVBY kladne
Milan Polák
Zástupca vlastníkov bytového domu Romanova 5 Bratislava

Kontaktujte nás


* Povinné