Okná, dvere a presklenia

Obnova spoločných častí domu je tiež časom vhodným na výmenu vašich bytových okien.

Vývoj v tejto oblasti ide míľovými krokmi dopredu, pričom bežným štandardom dnes dodávaných okien sú izolačné trojsklá, tri tesnenia či zvýšená odolnosť proti vlámaniu.

Okná 

Martinengova 1-3 Bratislava

O tepelno-technických vlastnostiach okien rozhodujú najmä dva parametre, a to: stavebná hĺbka a zasklenie. Inými slovami, čím je rám okna hrubší, tým lepšie izoluje. Dôležité je aj to, čo je vášmu oku skryté, napr. výstuž v plastovom okne, hrúbka materiálu, kovanie a pod. Moderné okná z plastu, dreva a z hliníka majú porovnateľné izolačné aj funkčné vlastnosti, rozdiel býva v cene.

 

 

 

  • Náš tip : 

Pri kúpe nových okien by ste mali zvažovať aj skutočnosť, kde budú použité. Na základe situovania vášho domu alebo bytu sa veľakrát vyplatí zvážiť kúpu okien so zvýšenou ochranou proti hluku, respektíve so zvýšenými bezpečnostným parametrami.

Vchodové dvere

Vchodové dvere by mail spĺňať požiadavky nielen na vizuálnu kvalitu, ale rovnako na funkčnosť a bezpečnosť. Mali by byť dostatočne pevné a dobre zabezpečené proti krádeži, odolné proti poveternostným vplyvom. 

Obnova bytového domu na Mesačnej ul. v Bratislave

  • Náš tip :

Vchodové dvere by mali byť súčasťou komplexného vstupného systému do bytovky. Prepojenie vchodových dvier s prístupovým a komunikačným systémom môže priniesť želaný efekt v skvalitnení života obyvateľov a v eliminácii rizika kriminality.