Technické zariadenie budov

V rámci významnej obnovy bytového domu sú tieto práce často témou číslo jeden.

Odkladať výmenu stúpačiek zdravotechniky či výťahov na neskoršie obdobie je šetrenie na nesprávnom mieste, keďže vo väčšine prípadov sa nachádzajú na hranici životnosti. Bezpečnosť a zdravie obyvateľov domu musia byť prioritné, a preto neodporúčame vynechávať tieto riešenia z celkovej obnovy.

Rozvody zdravotechniky, plynu a vzduchotechniky 

Výmeny stúpačiek a ležatých rozvodov sú v rámci významnej obnovy bytovky často témou číslo jeden. Dôvodom je skutočnosť, že po 30 a viac rokoch sú na hranici svojej životnosti, sú často poruchové a ich stav ohrozuje bezpečnosť obyvateľov domu (napr. korózia rozvodov plynu).

  • Náš tip :

Komplexnosť a systémovosť je to, čo zaručí bezproblémovú funkčnosť počas celej životnosti inštalácií. Odhlučnená kanalizácia, kompozitné materiály na rozvod vody a systémové príslušenstvo realizujeme v rámci štandardu. 

 

  • voda REHAU Rautitan

  • kanalizácia REHAU Raupiano plus

  • plyn Viega

Výmena rozvodov TZB video

Elektroinštalácie

Spotreba elektrickej energie sa v bežnom byte za posledných 30 rokov viac ako strojnásobila a vedenia sú preťažené. Riešením týchto problémov je kompletná výmena hlavného vedenia elektrickej energie. Súčasťou významnej obnovy sú tiež výmena svietidiel, dodávka nových domových digitálnych telefónov či dodávka a montáž kamerového systému.

  • Náš tip :

Pri výmene svietidiel odporúčame použiť úsporné LED systémy so snímačmi pohybu.

Výťahy

Výber nového výťahu je jedným z najnáročnejších momentov celej obnovy bytového domu. Ako sa teda správne rozhodnúť? Vždy treba zvažovať vaše požiadavky, ale tiež finančné možnosti. V tomto prípade asi najviac platí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pozrieť si už namontované výťahy a odviezť sa nimi je asi tou najlepšou skúsenosťou.

Neváhajte sa preto na nás obrátiť a my vám výber uľahčíme prehliadkou už zrealizovaných výťahov v rôznych typových vyhotoveniach.

Poľnohospodárska 34-34A Bratislava

  • Náš tip :

Pri obhliadke výťahu si všímajte najmä  :
-    plynulosť a komfort jazdy
-    presnosť zastavovania
-    hlučnosť výťahu
-    kvalitu materiálov v kabíne