Späť na zoznam
26. apríl 2022
Naše stavby

Stavba v realizácii: Obnova bytového domu Anenská 1, Bratislava

Obnova bytového domu na Anenskej ulici v Bratislave

Obnova stavby v pamiatkovej zóne

Rekonštrukcia bytového domu na Anenskej ulici v Bratislave si musela poradiť tiež s vplyvom spodnej vody z Malých Karpát, čo by asi nikto nečakal, keďže budova sa nachádza v centre mesta.

1. O akú stavbu ide?

Budova na Anenskej ulici sa nachádza v blízkosti Slovenského rozhlasu a Polikliniky Mýtna. Tento bytový dom bol postavený pred rokom 1927 a vzhľadom na jeho vek boli na obnovu kladené špecifické podmienky vyplývajúce z faktu, že sa nachádzame v pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť.

2. Na čom aktuálne pracujete?

Realizovali sme niekoľko druhov prác. Robila sa strecha, ktorá bola v značne poškodenom stave. V podkroví sme kládli izoláciu v hrúbke 35 mm s dreveným chodníkom. Obnovovala sa tiež zdravotechnika, čo bolo jednou z najkomplikovanejších prác. Pri výstavbe sa totiž nekládol dôraz na trasovanie, preto sme v niektorých bytoch museli búrať steny. Riešili sme i obnovu plynofikácie, kompletné rozvody na vnútornom schodisku a elektroinštaláciu.

Najzložitejšie práce nás však čakali v suteréne, kde bolo murivo navlhnuté až do takej miery, že voda stekala po stenách. Zvolili sme systém injektáže spolu s výkopom a novými deliacimi stenami, vďaka čomu sa vlhkosť z tehál postupne odstráni. Naše práce sa chýlia ku koncu, aktuálne repasujeme masívne dubové dvere, ktoré sa nachádzajú vo vstupnej hale, a upratujeme.

3. Vznikli už teraz počas realizácie momenty, na ktoré určite nezabudnete?

Takéto chvíle nastali každý kontrolný deň. Osobne sa mi vryl do pamäti ten, keď sme mali začať rekonštruovať plynoinštaláciu. Ráno nás s robotníkmi zastavili obyvatelia s požiadavkou, že nechcú meď, ale radšej oceľ. I keď požiadavky na zmeny prichádzali od obyvateľov často, musím oceniť, že obyvatelia boli veľmi pragmatickí, racionálni a dobre sa nám s nimi komunikovalo.

 

Obnova suterénu budovy na Anenskej ulici
Rekonštrukcia bytového domu si vyžiadala aj komplexné stavebné práce v suteréne.

4. Aké rôzne prívlastky by od vás táto realizácia dostala?

Jednoznačne krásna. Nakoľko mám vzťah k národným kultúrnym pamiatkam, fascinuje ma ich história, atmosféra, monumentálnosť, vysoké stropy. Aj keď sú nahlodané zubom času, dýchajú krásou a inak tomu nie je ani pri tejto budove v pamiatkovej zóne.

5. Existuje na stavbe niečo, pred čím máte rešpekt, alebo na čo sa, naopak, mimoriadne tešíte?

Obzvlášť sa teším z výsledku prác v suteréne. Špeciálny rešpekt som mal počas sanovania spodnej stavby, ktorú sme chemicky injektovali. Pred týmto krokom sme museli spodnú stavbu správne odizolovať, aby tam nevznikla ďalšia vlhkosť. Ono sa to možno nezdá, pretože objekt stojí v centre mesta, ale vplyv vody z Karpát tam má neskutočný dosah. Čiže nesprávne odizolovanie stavby by mohlo znamenať vznik ďalšej vlhkosti.

Aký bude mať projekt prínos?

 

Ing. Lukáš Repáň projektový manažér

„Veľmi nás teší, že Anenská 1 nie je prvou budovou, ktorú na tejto ulici obnovujeme. V roku 2019 sme realizovali obnovu bytového domu Anenská 3 a v roku 2016 Mýtnu 9 – Anenskú 4. Obnovením ďalšej historickej budovy v tomto bloku sa postupne zjednocuje ich výzor a dotvára sa charakteristický ráz lokality. A aj táto obnova je dôkazom, že za každou úspešnou realizáciou je kooperácia stavebného tímu, obyvateľov a stavebného dozoru. Vďaka komunikácii, otvorenosti a rešpektu sme sa dopracovali k vydarenému finále,“ Ing. Lukáš Repáň, projektový manažér.

Galéria

Vnútroblok bytového domu na Anenskej ulici po obnove Vnútroblok bytového domu na Anenskej ulici pred obnovou Fasáda bytového domu pred obnovou Podkrovie bytového domu Anenská pred obnovou Podkrovie bytového domu Anenská po obnove Spoločné priestory bytového domu Anenská po obnove Vlhkosť v suteréne bytového domu pred obnovou Suterén bytového domu po obnove Pivničné priestory pred obnovou Pivničné priestory po obnove

Podobné články


22. september 2017
Naše stavby

Rekonštrukcia vlhkých stien v suteréne

Navlhnuté murivo je v interiéri ideálnym prostredím na výskyt plesní a hnilobných baktérií.

Čítať viac
8. november 2017
Naše stavby

Návrh farebného riešenia fasády

Dobrý farebný návrh fasády je vždy kompromis medzi predstavami vlastníkov, návrhom architekta a možnosťami konkrétneho technického riešenia.

Čítať viac
5. apríl 2024
Naše stavby

Zariadenie staveniska v nových farbách

Kompletná renovácia našich skladových kontajnerov, oplotenia staveniska a reklamných bannerov.

Čítať viac