Späť na zoznam
30. máj 2022
Naše stavby

Stavba v realizácii: Obnova bytového domu Hollého 7-13, Bratislava

Obnova bytového domu na Hollého ulici v Bratislave

Obnova budovy v pamiatkovo chránenom území

Rekonštrukcia stavieb je aj o zachovávaní hodnôt. Presne ako v prípade bytového domu v historickom centre Bratislavy na Hollého ulici. Ide síce o náročnú, ale reprezentatívnu obnovu, pri ktorej sa už teraz tešíme na finálny výsledok.

1. O akú stavbu ide?

Ide o kompletnú rekonštrukciu bytového domu na Hollého ulici v blízkosti Kamenného námestia. Táto budova, postavená v roku 1954, síce nie je klasifikovaná ako historická, nakoľko sa však nachádza v historickej časti Bratislavy v mestskej časti Staré Mesto, podlieha kontrole pamiatkového úradu. Preto sa zvláštny dôraz pri obnove dáva šambránam, fasádnym ozdobným profilom a mravenčej práci našich štukatérov.

2. Na čom aktuálne pracujete?

Momentálne pracujeme na fasáde. Strana z časti dvora je už takmer dokončená, tam robíme zateplenie a pokladáme dlažbu v lodžiách. V najbližších dňoch nás čaká hydroizolácia strešného plášťa a bleskozvodov, následne sa presunieme dovnútra, kde budeme realizovať elektroinštaláciu, zdravotechniku, rozvody vody a kanalizácie.

3. Vznikli už teraz počas realizácie momenty, na ktoré určite nezabudnete?

Ide o náročný projekt. Už teraz má množstvo pozitív, ktoré súvisia s kvalitou našich prác či dodržiavaním časového harmonogramu. No, ako to už v súčasnosti býva, ani túto obnovu neobišiel nárast cien a nedostatok materiálov na trhu. Tieto objektívne fakty nám komplikujú prácu a sťažujú plánovanie na dva – tri mesiace dopredu. Veríme, že materiál bude, že bude za cenu, aká bola dohodnutá a že bude dosť pracovných síl, ktoré tento materiál zapracujú.

 

Obnova lodžií na budove na Hollého ulici
Rekonštrukcia bytového domu si vyžiadala aj obnovenie lodžií.

4. Aké rôzne prívlastky by od vás táto realizácia dostala?

Náročná a reprezentatívna. Táto budova je umiestnená v úplnom centre mesta oproti frekventovanej ulici, v blízkosti Onkologického ústavu sv. Alžbety, ktorý sa tiež rekonštruuje. Je náročné zosúladiť stavby v takej tesnej blízkosti, tiež je náročné zabezpečiť infraštruktúru pri dovoze a vykladaní materiálu. Nakoľko stavebný výťah nemá kapacitu na veľké kusy materiálov a žeriav sa na túto stavbu nezmestí, je pre nás momentálne najväčšou výzvou vykládka materiálu na strechu.

5. Existuje na stavbe niečo, z čoho sa mimoriadne tešíte?

Teším sa na výsledok. Už teraz je zjavné, že práce sa odvádzajú veľmi dôsledne a pred finálnym výsledkom nás toho čaká ešte veľa. Momentálne stojíme pred elektroinštaláciou a novým bleskozvodom, no už teraz mám pred očami novú oranžovo-hnedú fasádu, očistenú od grafiti a starých náterov, skrášľujúcu celé prostredie.

Aký bude mať projekt prínos?

 

 

Ing. Soňa Hocová projektový manažér PS Stavby

„Domy z tohto obdobia dožívajú. Dožívajú po stránke technickej, po stránke inštalácií i tepelných izolácií. Svoju hodnotu si zachovajú jedine vtedy, keď prejdú naozaj komplexnou rekonštrukciou. V tomto bytovom dome žije jeden pán, ktorý sa tu narodil a prežil tu celý svoj život. Je to najstarší obyvateľ, ktorému obzvlášť záleží na kvalite a zachovaní hodnôt tohto domu, zúčastňuje sa dokonca na kontrolných dňoch a spomína. My sme tí, ktorí majú v rukách aj jeho spokojnosť, je to veľký záväzok, ale o tom je stavbárina. Naša práca na tomto bytovom dome prekračuje rámec času, vytvára pamiatky, zachováva to, čo sme vytvorili pre tých, ktorí tu budú po nás. A preto sme užitoční,“ Ing. Soňa Hocová, projektový manažér.

 

Galéria

Fasáda bytového domu na Hollého ulici v Bratislave Fasáda budovy na Hollého ulici zo strany ulice Ozdobné profily na fasáde budovy na Hollého ulici Šambrány na fasáde budovy na Hollého ulici Historizujúce detaily na fasáde budovy na Hollého ulici Zabezpečenie infraštruktúry pri obnove na Hollého ulici Lodžia bytového domu na Hollého ulici Dlažba v lodžiách na Hollého ulici Výhľad pri práci na Hollého ulici Rekonštrukcia budovy na Hollého ulici v Bratislave

Podobné články


7. september 2017
Naše stavby

Realizácia fasád na významnom developerskom projekte STEIN v Bratislave

Záverečná fáza realizácie fasád na prvom objekte v projekte STEIN.

Čítať viac
25. február 2022
Naše stavby

Stavba v realizácii: Rezedová 3, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Čítať viac