Späť na zoznam
17. august 2018
Naše stavby

Andreja Mráza 1-3, Bratislava

Pohľad do histórie

Bytový dom nachádzajúci sa na ulici Andreja Mráza 1-3 v Bratislave uvádzame ako prvú referenciu v seriály "pohľad do minulosti", v ktorom sme sa zamerali na aktuálny stav bytových domov, ktoré sme obnovovali pred 3 a viac rokmi. Obnovu sme realizovali v roku 2013 a dnes, po viac ako 4 rokoch môžeme na základe vizuálnej kontroly konštatovať, že oceľové zábradlia nevykazujú známky korózie, výplňové sklá nie sú popraskané, oplechovania  ríms, balkónov a parapetov sú na svojom mieste. Farebnosť omietok je stabilná, štruktúra nevykazuje známky mikro prasklín, či iných defektov. Za istý vizuálny mínus pokladáme prerastanie buriny cez zámkovú dlažbu v odkvapovom chodníku. V tomto smere dnes už odporúčame riešiť nové odkvapové chodníky z liateho betónu s podporným obrubníkom.

Galéria


Podobné články


7. september 2017
Naše stavby

Realizácia fasád na významnom developerskom projekte STEIN v Bratislave

Záverečná fáza realizácie fasád na prvom objekte v projekte STEIN.

Čítať viac
22. september 2017
Naše stavby

Rekonštrukcia vlhkých stien v suteréne

Navlhnuté murivo je v interiéri ideálnym prostredím na výskyt plesní a hnilobných baktérií.

Čítať viac
3. máj 2017
Naše stavby

Realizácia fasád na projekte STEIN2 v Bratislave

Tak ako v minulosti aj tento rok sme sa zapojili na realizácií fasády jedného z aktuálnych developerských projektov v Bratislave STEIN2.

Čítať viac