Späť na zoznam
17. august 2018
Naše stavby

Andreja Mráza 1-3, Bratislava

Pohľad do histórie

Bytový dom nachádzajúci sa na ulici Andreja Mráza 1-3 v Bratislave uvádzame ako prvú referenciu v seriály "pohľad do minulosti", v ktorom sme sa zamerali na aktuálny stav bytových domov, ktoré sme obnovovali pred 3 a viac rokmi. Obnovu sme realizovali v roku 2013 a dnes, po viac ako 4 rokoch môžeme na základe vizuálnej kontroly konštatovať, že oceľové zábradlia nevykazujú známky korózie, výplňové sklá nie sú popraskané, oplechovania  ríms, balkónov a parapetov sú na svojom mieste. Farebnosť omietok je stabilná, štruktúra nevykazuje známky mikro prasklín, či iných defektov. Za istý vizuálny mínus pokladáme prerastanie buriny cez zámkovú dlažbu v odkvapovom chodníku. V tomto smere dnes už odporúčame riešiť nové odkvapové chodníky z liateho betónu s podporným obrubníkom.

Galéria


Podobné články


8. november 2017
Naše stavby

Návrh farebného riešenia fasády

Dobrý farebný návrh fasády je vždy kompromis medzi predstavami vlastníkov, návrhom architekta a možnosťami konkrétneho technického riešenia.

Čítať viac
8. apríl 2021
Naše stavby

Dočasné ochranné zastrešenie

Rekonštrukcia strechy bytového domu.

Čítať viac