Späť na zoznam
22. november 2021
Naše stavby

Stavba v realizácii: Eisnerova 38-40

Rekonštrukcia bytového domu Devínska Nová Ves

Obnova panelového bytového domu

Naša spoločnosť realizuje obnovu bytového domu na Eisnerovej ulici v Bratislave, ktorá je pre nás veľkou výzvou najmä z hľadiska dodržiavania časového harmonogramu. Pôvodný harmonogram bol totiž upravený kvôli množstvu zmien na žiadosť investora. Takéto zmeny zvyčajne riešime ešte pred samotným začiatkom realizácie, aby sme sa na ne stihli v predstihu pripraviť. 

Realizácia obnovy bytového domu v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves sa začala v júni 2021. V súčasnosti prebiehajú záverečné práce, ako povrchové úpravy fasád, dláždenie lodžií, osádzanie zábradlia a klampiarske práce. Tiež pracujeme aj v interiéri, kde vyrovnávame podlahy novým poterom, zrovnávame steny a začíname s pokládkou dlažby a lepením obkladu.

Vzhľadom na neštandardné detaily, ktoré vznikajú kvôli požiadavke na ponechanie pôvodných zasklení, ide sčasti o netypickú realizáciu. Každé zasklenie je iné a vznikajú pri ňom individuálne detaily. 

Počas stavebných prác sme museli vyriešiť aj výskyt azbestu, ktorý bol schovaný pod podhľadom. Riešenie tohto problému zabralo značný čas a zmenilo aj náš harmonogram, investor bol na túto skutočnosť upozornený v marci 2021 a problém sa vyriešil v septembri 2021. V tomto časovom úseku sme teda nemohli vykonávať žiadne práce v interiéri. 

Kritické detaily sa vyskytli aj okolo lodžií a zasklení, ktoré si vyžiadali individuálny prístup. Posledným kritickým bodom obnovy tohto bytového domu bolo objednanie nových dverí do interiéru a vstupných dverí v septembri. Vďaka aktuálnej situácii v stavebníctve dodávateľ určil termín dodania na 12 týždňov, čo bude mať opäť vplyv na dĺžku celej realizácie. Hneď ako prebehne výmena dverí, je naším plánom dokončiť spodné časti bytového domu (sokel). Po skončení prác bude nasledovať odovzdanie diela a dom si môže začať naplno žiť svojím bežným životom.

Galéria

Obnova bytového domu na Eisnerovej ulici Obnova bytového domu Bratislava Devínska Nová Ves Obnova paneláka na Eisnerovej ulici Rekonštrukčné práce paneláka Bratislava Rekonštrukcia bytového domu Devínska Nová Ves

Podobné články


6. máj 2024
Naše stavby

Stavba v realizácií

Obnova bytového domu Povraznícka 5-7, Bratislava

Čítať viac
7. september 2017
Naše stavby

Realizácia fasád na významnom developerskom projekte STEIN v Bratislave

Záverečná fáza realizácie fasád na prvom objekte v projekte STEIN.

Čítať viac