Späť na zoznam
8. marec 2024
Naše stavby

Stavba v realizácií

Obnova bytového domu Púpavová 47-51, Bratislava.

Naša spoločnosť momentálne realizuje komplexnú obnovu bytového domu nachádzajúcej sa na ul. Púpavová 47-51 v Bratislave – mestská časť Karlova Ves. Celková cena diela predstavuje sumu vo výške 810 526,55 eur vrátane DPH s predpokladaným termínom realizácie 8 mesiacov.

Práce sa realizujú v zmysle platnej projektovej dokumentácie v rozsahu :

  • zateplenie uličnej fasády
  • rekonštrukcia dvorovej fasády náterom,
  • zateplenie stropov pivníc,
  • výmena okien a dverí spoločných priestorov,
  • rekonštrukcia a odstránenie systémovej poruchy lodžií,
  • zasklenie lodžií
  • rekonštrukcia interiérov
  • rekonštrukcia elektroinštalácie a prístupového systému bytového domu.

Prevzatie staveniska sa uskutočnilo dňa 31.10.2023, čo nie je v stavebníctve síce ideálny termín na začatie prác ale vzhľadom na financovanie stavby zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) bolo práce potrebné začať. Začalo sa postavením lešenia na prvom zábere vchodu č. 47 a búraním pôvodných podlahových vrstiev lodžií, zasklení a zábradlií lodžií.

S príchodom zimy sa práce na lešení pozastavili a všetky kapacity sa sústredili na rekonštrukciu interiérov a elektroinštalácie spoločných priestorov. Dnes už práce naplno prebiehajú aj na zateplení fasády, rekonštrukcií lodžií a už v priebehu apríla by mohol byť prvý záber na vchode č. 47 hotový a mohlo sa demontovať lešenie. Následne budú práce pokračovať v zmysle harmonogramu na ďalších záberoch vchodu č. 49 a vchodu č. 51 s dokončením prác na posledných záberoch štítovej steny a dvorovej fasády. Na základe nepriaznivého počasia v zimnom období a menšom zdržaní predpokladáme konečné dokončenie prác v mesiacoch júl až august 2024.

Galéria


Podobné články