Späť na zoznam
25. február 2022
Naše stavby

Stavba v realizácii: Rezedová 3, Bratislava

Obnova bytového domu na Rezedovej 3 v Bratislave

Obnova panelového bytového domu

Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) v rozsahu 6 359 m2.

Rekonštrukčné práce na bytovom dome na Rezedovej 3 v Bratislave sa spočiatku javili ako štandardná realizácia. Nikto nečakal, že zateplenie fasády a ostatné práce spomalí nielen pandémia, ale aj množstvo zmien, ktoré bolo nutné vyriešiť.

Bytový dom bol pôvodne postavený a kolaudačným rozhodnutím odovzdaný do užívania s 240 bytovými jednotkami. Neskôr, v roku 1984 mu bol pridelený štatút domu opatrovateľskej služby a mesto v ňom poskytovalo ubytovanie starším Bratislavčanom v núdzi. Až pred pár rokmi bol opäť preklasifikovaný na klasický nájomný bytový dom a zo spoločenských priestorov na 13. poschodí vzniklo 9 nových nájomných bytov. V tejto súvislosti sa nájomníci i vlastníci bytov, ktorými sú prevažne dôchodcovia, rozhodli, že chcú vybudovať bezbariérový vstup do domu.

Práce na Rezedovej sme rozdelili do šiestich etáp. Momentálne dokončujeme piatu etapu a poslednú šiestu chceme stihnúť do konca apríla 2022. Začali sme obnovou TZB a kompletne sme vymenili ležaté a stúpacie rozvody, zatepľovali sme stropy pod bytovými priestormi a zateplili aj zaizolovali sme strechu. V rámci interiérových úprav sa menili vstupné dvere na schodiská, podlahy a tiež sme vymenili poštové schránky a dodali nový monitorovací a zvončekový systém.

V exteriéri sme ako riešenie bezbariérového vstupu namontovali novú rampu pred zadným vstupom do objektu bytového domu, aby sme zabezpečili jednoduchšie výškové preklenutie pôvodných vonkajších oceľových schodov. Nakoniec prišli na rad aj zateplenie domu a nová omietka v rozsahu 6 359 m2. Pri zatepľovaní bytového domu sme použili certifikovaný systém ETICS a kotvenie, ktoré je súčasťou celého systému.

Pôvodne sme plánovali všetky práce ukončiť v predstihu a termín skrátiť o jeden mesiac. Spomalili nás však pandémia, počasie, ale najmä procesy pri schvaľovaní rôznych zmien, ktoré nastali v priebehu realizácie diela. Doteraz sme zapracovali až 52 zmien, ktoré sme museli riešiť.

V PS Stavby pracujeme s rôznymi kontaktnými zatepľovacími systémami a máme s nimi dobré skúsenosti. Z hľadiska jeho dlhodobej životnosti a bezchybnej funkcie treba pamätať na to, že ide o stavebný výrobok zložený z jednotlivých komponentov. Je to presne definovaná zostava, preto je veľkou chybou vykonávať alebo nechať si montovať zateplenie zložené z komponentov zakúpených u rôznych dodávateľov.

Medzi najväčšie benefity zateplenia bytových a rodinných domov patrí zníženie tepelných strát, a tým aj spotreby tepla na vykurovanie, lepšie využitie tepelnoakumulačných vlastností obvodových stien, vďaka čomu sa ustáli vnútorná klíma a spomalí ochladzovanie miestností pri prerušení vykurovania, či zvýšenie vnútornej povrchovej teploty stien. 

Zateplením sa zároveň obmedzí prehrievanie miestností pri vysokých teplotách v lete a minimalizujú sa úniky tepla cez tzv. tepelné mosty. Ďalšou veľkou výhodou zateplenia fasády je predĺženie životnosti budovy aj o niekoľko desiatok rokov.

Galéria


Podobné články


3. máj 2017
Naše stavby

Realizácia fasád na projekte STEIN2 v Bratislave

Tak ako v minulosti aj tento rok sme sa zapojili na realizácií fasády jedného z aktuálnych developerských projektov v Bratislave STEIN2.

Čítať viac
22. september 2017
Naše stavby

Nájomné bytové domy v meste Dobšiná

Pilotný projekt výstavby nájomných bytových domov realizovaný našou spoločnosťou.

Čítať viac