Späť na zoznam
8. november 2021
Novinky

Nový výrobný riaditeľ: Našou prioritou sú kvalitná realizácia a dodržiavanie termínov

Andrej Šulgan, výrobný riaditeľ spoločnosti PS Stavby

S Ing. Andrejom Šulganom, novým výrobným riaditeľom spoločnosti PS Stavby, sme sa rozprávali o prioritách firmy na najbližšie obdobie. 

Cieľom spoločnosti PS Stavby je už od jej založenia predovšetkým kvalita, či už na strane stavebných prác a toho, čo vidí zákazník, ale aj kvalita pracovného prostredia. Byť klientom dobrým partnerom v celom procese obnovy bytového domu alebo pamiatkovo chránenej budovy znamená mať jasne určené hodnoty.

Ste novým riaditeľom úseku výroby v spoločnosti PS Stavby. Čo pre vás prijatie tohto postu znamená? 

Predovšetkým záväzok zabezpečiť s tímom kolegov a kolegýň funkčnosť a výkonnosť výrobného úseku, a to vzhľadom na očakávania vedenia spoločnosti aj požiadavky našich klientov.

Čo konkrétne obnáša vaša práca a čím sa zaoberá úsek realizácie?

Naša práca by sa dala rozdeliť do štyroch základných fáz. Prvou je príprava na realizáciu projektu, ktorá je dôležitou súčasťou investičného zámeru a zahŕňa výber optimálnych technických riešení, druhou realizácia, nasleduje odovzdanie investorovi a štvrtou fázou je plnenie záručných podmienok. Našim cieľom je byť klientom dobrým partnerom v celom procese a v každej jednej fáze.

Pri samotnej realizácii je dôležitý harmonogram, sledovanie dodržiavania termínov a s nimi spojená dobrá organizácia stavebných prác.  

Ako dlho pôsobíte vo firme, na akých pozíciach ste pôsobili v minulosti?

Do spoločnosti som nastúpil v septembri 2021. Pred nástupom som mal možnosť spolu s riaditeľom, pánom Milanovičom, prejsť viacero stavieb v realizačnom procese a oboznámil som sa s organizáciou práce na zákazkách. Som absolventom stavebnej fakulty STU v Bratislave. Na stavbách som začínal od základnej pozície prípravára, potom stavbyvedúceho, junior projektového manažéra až po hlavného projektového manažéra s komplexným procesným riadením projektu. 

Aké sú vaše najdôležitejšie priority na najbližšie obdobie? 

Procesne riadený manažment stavebného diela vnímam ako základný prostriedok kvalitného, dlhodobého a prínosného rozvoja v našej práci. Našimi prioritami pre najbližšie obdobie sú dôsledná a včasná príprava, vrátane analyzovania rizík, kvalitná realizácia a priebežná kontrola plnenia, dodržanie termínu odovzdania a nákladov diela. Dôležité sú však aj zdravé vzťahy a správna komunikácia v spoločnosti pri zapojení všetkých strán a dobrý výsledok často závisí aj od hľadania tvorivých prístupov, ako našu prácu neustále zlepšovať. 

Ako riaditeľ úseku výroby musíte čeliť aj situáciám, keď sa niečo pokazí. Aká je vaša stratégia riešenia problémov? 

Problémy vo výrobnom procese majú často operatívnu podobu, značné náklady a prinášajú aj vysokú mieru stresu v komunikácii a rozhodovaní.

Stratégia riešenia má niekoľko fáz, na začiatok je najvhodnejšie zastaviť sa a pozrieť sa na problém bez emócií.

Len tak môžete získať  potrebný odstup a nadhľad. Pri každom probléme je nevyhnutné analyzovať jeho príčinu, následky a cielený stav, na základe tejto analýzy navrhnúť riešenie, prípadne viacero alternatív riešenia. Poslednou fázou je vybrať to najlepšie riešenie zo všetkých a uskutočniť ho. 

Čo vás profesne najviac posunulo vpred?

Mňa osobne v práci najviac posúva dobrý príklad a správna motivácia. Pri každom novom projekte prichádza na začiatku nadšenie, ktoré je dobré udržať si až do záverečnej fázy. V živote ma inšpirujú aj úspechy úspešných ľudí a, samozrejme, profesijne vpred ma posúvajú tie moje vlastné. Rovnako však aj neúspechy. 

Aké vlastnosti si na svojich kolegoch vážite?

U kolegov si vážim vlastnosti ako otvorenosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť a orientáciu na dobrý výkon. Každý jeden člen tímu by mal byť preň prínosom, iba vtedy má spolupráca význam.

Aké projekty, na ktorých ste pracovali, by ste zaradili medzi tie naj?

Ak by som mal vybrať jeden referenčný projekt, bol by to areál X BIONIC SPHERE v Šamoríne.

Športový, rekreačno-kongresový areál je najnáročnejším, najvýznamnejším a zároveň najkrajším projektom, na ktorom som mal česť podieľať sa.

Išlo v podstate o realizáciu malého mesta v meste. Objekt zahŕňa napríklad hotely, reštaurácie, wellness, športovú halu, školu, areál pre kone, vonkajšie športové plochy, fun time zónu či komunikačné prepojenia… Bolo pre mňa ohromnou skúsenosťou pracovať na takom rozsiahlom projekte. S úctou spomínam na tieto roky a som vďačný za všetko, čo som sa naučil.

Čo vám prináša v živote radosť, mimo pracovného prostredia?

Radosť zo života mám vždy v prítomnosti troch veľkých hodnôt. Láska, pravda, krása. Stále viac si vážim dobré vzťahy a činnosť, z ktorej majú osoh aj ostatní ľudia. Ako luxus, ktorý nám bol dopriaty, vnímam priestor, čistý vzduch, dobrú vodu a ticho. Dúfam, že tento luxus tu bude pre nás všetkých dostupný ešte dostatočne dlho.


Podobné články


12. jún 2017
Novinky

6. miesto v rebríčku TREND TOP v stavebníctve a realitách

Stavebné firmy - špeciálne stavebné práce.

Čítať viac
11. máj 2020
Novinky

Polročná analýza slovenského stavebníctva H1/2020

Súčasná situácia okolo COVID-19 bude mať dopad aj na stavebné spoločnosti. Tie očakávajú prepad trhu o 12,9 % v tomto roku a ďalší prepad o 2,0 % v nasledujúcom roku.

Čítať viac
20. marec 2019
Novinky

Pečať "Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní 2018"

Ďakujeme všetkým zamestnancom, partnerom a dodávateľom, vďaka ktorým sa nám podarilo dosiahnuť takýto výsledok.

Čítať viac