Späť na zoznam
20. február 2024
Novinky

Sme držiteľom certifikátu pre zosilňovanie nosných konštrukcií pomocou systémov SIKA CARBODUR®

Je to celosvetovo najznámejšie a preverené riešenie zosilňovania nosných konštrukcií.

Systém SIKA CARBODUR® je celosvetovo najznámejšie a preverené riešenie zosilňovania nosných konštrukcií na báze polymérov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP – carbonfiber-reinforcedpolymer). Systém pozostáva zo sika CarboDur® CFRP lamiel a tyčí a lepidla na báze epoxidovej živice sikadur®-30 a sikadur®-30 lP. Tento jednoduchý, spoľahlivý a vysokoúčinný systém je možné jednoducho aplikovať, používa sa na zlepšenie, zvýšenie alebo opravu vlastností a odolnosti konštrukcií a poskytuje dlhodobú prevádzkovú životnosť.

 

 

Získanie certifikátu podliehalo prísnemú školeniu výrobcu spoločnosti Sika Slovensko. Naša spoločnosť absolvovala v dňoch 9.10.2023 a 5.2.2024 teoretické a praktické školenie o správnej manipulácií s výrobkami Sika (t.j. aplikácia, skladovanie, príprava materiálu a pracoviska). V rámci teoretického školenia sme sa dozvedeli technologický postup a správnu aplikáciu zabudovania týchto materiálov, prešli sme si okrajové podmienky aplikácie, prípravu podkladu a samotné správne zabudovanie materiálu na stavbe.

Samotné praktické školenie prebiehalo priamo na jednej z našich stavieb - Obnova bytového domu Púpavová 47-51, Bratislava, kde sme v rámci projektu realizovali statické zaistenie stropných panelov lodžií pomocou systému SIKA CARBODUR®, konkrétne lamelamy Sika® CarboDur® S 512. Pred samotným školením bolo potrebné zabezpečiť dve dôležité veci. Prvou bol statický výpočet, návrh spôsobu zosilnenia a projekt realizácie vypracovaný statikom. Druhou boli odtrhové skúšky podkladu od nezávislého skúšobného inštitútu. 

 

 

Realizácia na stavbe Púpavová 47-51, Bratislava spočívala  v príprave a premiešaní epoxidového lepidla, očistenia narezanej lamely prostriedkom Sika Colma Cleaner. 3, nanesenia epoxidového lepidla Sikadur na lamelu a nalepenie na pripravené miesto s nanesenou vrstvou lepidla na podklad s pritlačením lamelou k podkladu pomocou gumeného valčeka, nanesenia adhéznej vrstvy s epoxidovým lepidlom Sikadur pre spojenie lamely s ďalšou povrchovou úpravou.

CERTIFIKÁT v PDF

Galéria


Podobné články


19. júl 2017
Novinky

Používanie medzinárodných kvalitatívnych noriem ISO preverené

Manažérsky systém riadenia kvality je zo strany certifikačného orgánu pravidelne kontrolovaný a my sme takúto kontrolu nedávno úspešne absolvovali.

Čítať viac
10. júl 2019
Novinky

EUROSTAV - Rebríček najúspešnejších firiem

Vyhodnotenie podnikov stavebnej výroby podľa tržieb za rok 2018.

Čítať viac
5. september 2018
Novinky

Certifikát programu CENKROS 4

Naša spoločnosť je certifikovaným používateľom programu CENKROS 4 s platným certifikátom pre používanie programu CENKROS 4 - oceňovanie a riadenie výroby.

Čítať viac