Späť na zoznam
31. október 2018
Novinky

Titul "Spoločensky zodpovedný podnik 2017"

Získané ocenenie za naše výsledky hospodárskej činnosti v roku 2017 je potvrdenie správneho nastavenia ekonomických a hospodárskych aspektov spoločensky zodpovedného podnikania.

Oblasť podnikania, na ktorú sa naša spoločnosť zameriava je vnímaná širokou verejnosťou či už počas realizácie stavieb alebo aj po ich ukončení. Dá sa povedať, že naša práca sa priamo dotýka aj environmentálnej oblasti a výsledky našej práce reálne prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti budov a výraznému šetreniu energií a v konečnom dôsledku aj životného prostredia. Z celkového počtu 258 000 aktívne podnikajúcich slovenských podnikov naplnilo ekonomické a hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného podnikania len 3,2 % podnikov. Preto vnímame titul "Spoločensky zodpovedný podnik 2017", ktorý nám za výsledky hospodárskej činnosti v roku 2017 udelila Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s. 1. júla 2018 ako potvrdenie dôveryhodnej a zodpovednej firmy. 

 

Je pre nás dôležité systematicky a dlhodobo pracovať na dobrom mene firmy a mať určitú spoločenskú zodpovednosť, na ktorej pracujem v rôznych oblastiach ako napr. :

  • zodpovedné a efektívne získavanie zákaziek
  • starostlivosť o zamestnancov
  • kvalita poskytovaných služieb
  • férový prístup k zákazníkom 
  • etické riadenie podniku
  • ochrana životného prostredia

                        Stiahnuť PDF

 

Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ ( Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953 ).

 

 

 


Podobné články


27. september 2017
Novinky

Výstavba nájomných bytových domov

Predstavenie konceptu nájomného bývania.

Čítať viac
19. júl 2017
Novinky

Používanie medzinárodných kvalitatívnych noriem ISO preverené

Manažérsky systém riadenia kvality je zo strany certifikačného orgánu pravidelne kontrolovaný a my sme takúto kontrolu nedávno úspešne absolvovali.

Čítať viac
10. júl 2018
Novinky

EUROSTAV - Rebríček najúspešnejších firiem

Aj tento rok tvorila rebríček silná zostava slovenských stavebných firiem, medzi ktorými opäť nechýbame ani my.

Čítať viac