Späť na zoznam
16. február 2023
Novinky

Odborné školenia v PS STAVBÁCH

Vzdelávanie zamestnancov a podpora kvality na stavbách.

Každoročná príprava na novú sezónu spočíva aj v absolvovaní série odborných školení, ktoré umožňujú našim zamestnancom vzdelávanie v oblasti obnovy a rekonštrukcie budov. Školenia sú zameraná na práce, s ktorými sa naši zamestnanci stretávajú počas roka na stavbách. Školenia prebiehali počas januára a februára v podaní zástupcov rôznych spoločností.


Consoll – Riešenia požiarnej ochrany stavieb

Úvodné školenie bolo zamerané hlavne na riešenie požiarnych prestupov pri rekonštrukcii stavieb a obnove bytových domov a to hlavne pri výmene ležatých a zvislých rozvodov zdravotechniky, plynu, vzduchotechniky alebo elektroinštalácie.

PCI – Stavebná chémia, fasády, balkóny

Pre dlhú životnosť každej novo zateplenej fasády sú kľúčové správne zrealizované detaily. Preto sme pokračovali v sérii tohtoročných školení so spoločnosťou PCI. Okrem správnej realizácie zatepľovacích systémov sme sa zamerali aj na balkónové systémy, ktoré sú súčasťou skoro každej obnovy bytového domu.

REHAU – rozvody budov

Výmena rozvodov vody, kanalizácie, či plynu je ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú často riešime pri obnovách bytových domov. Opäť sme si pripomenuli ako správne spájať rúry, kotviť ich, ale aj systémovo riešiť dilatácie a tak predchádzať možným poruchám.

FATRAFOL – hydroizolácie

Záverečné školenie bolo zamerané na správne vyhotovenie hydroizolácie stavieb či už na streche, terase alebo pri zakladaní stavieb. V tomto prípade sa jednalo o školenie na výrobky Fatrafol, realizované firmou Fatrafol Izolfa Bratislava. Pravidelné školenia všetkých našich pracovníkov, zaručia, že hydroizolácia bude prevedená rokmi osvedčeným spôsobom a podľa aktuálnych noriem a nárokov na hydroizoláciu. 

Galéria


Podobné články


2. júl 2019
Novinky

Obhájili sme certifikáty ISO

Spoločnosť PS STAVBY v dňoch 25. a 26. júna 2019 opäť úspešne absolvovala recertifikačný audit manažérskeho systému riadenia podľa medzinárodných noriem ISO.

Čítať viac
8. november 2021
Novinky

Nový výrobný riaditeľ: Našou prioritou sú kvalitná realizácia a dodržiavanie termínov

S Ing. Andrejom Šulganom, novým výrobným riaditeľom spoločnosti PS Stavby, sme sa rozprávali o prioritách firmy na najbližšie obdobie. 

Čítať viac
8. január 2019
Novinky

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2018

Záverečná kvartálna anlýza roku 2018 sa nesie v duchu bilancovania a hodnotenia ale aj prognóz pre 2019 či výhľadu na rok 2020.

Čítať viac