Späť na zoznam
2. júl 2019
Novinky

Obhájili sme certifikáty ISO

Spoločnosť PS STAVBY v dňoch 25. a 26. júna 2019 opäť úspešne absolvovala recertifikačný audit manažérskeho systému riadenia podľa medzinárodných noriem ISO.

Audit vykonali audítori z certifikačnej spoločnosti eucert, s.r.o. v sídle spoločnosti Letná 5 v Bratislave. Odbornosť bola preverená na zákazke "Obnova bytového domu Nejedlého 10, Bratislava". Recertifikačný audit potvrdil, že firma je riadená v súlade s medzinárodnými štandardami. Úspešným auditom bola potvrdená celková efektívnosť manažérskeho systému s ohľadom na interné a externé zmeny, jeho významnosť a aplikovateľnosť na predmet certifikácie a záväzok udržiavať a zlepšovať systém manažérstva v celom rozsahu normy.

Potvrdená kvalita

Manažovanie spoločnosti prebieha na základe ISO štandardov, ktoré garantujú kvalitatívne parametre našich diel. Kvalitu riadenia spoločnosti opakovane potvrdzujú medzinárodné certifikáty ISO od roku 2010 :

 • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015
 • Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS OHSAS 18001:2007

Silné stránky manažérskeho systému

Audítori vyzdvihli tieto silné stránky manažérskeho systému:

 • dostatočné zdroje na IMS 
 • technická odbornosť zamestnancov 
 • flexibilná reakcia pri riešení potrebných zmien zadaných klientom 
 • spokojnosť investora s realizáciou diela spoločnosťou– opakovaná spolupráca s tými istými zadávateľmi 
 • poctivá kategorizácia hlásenia a evidencia všetkých vyprodukovaných odpadov 
 • bez registrovaných úrazov 
 • udržiavaný poriadok na stavbe predchádza možným úrazom a vzniku nebezpečných situácií 
 • vyspelosť IMS a jednotlivých zodpovedných pracovníkov (Manažér IMS, BOZP, environmentalista) 
 • záväzok manažmentu a zainteresovanosť celého širokého vedenia spoločnosti do IMS 
 • GDPR plne implementované 
 • dokumentácia IMS 
 • evidencia reklamácii 

Prečo ISO

Iba málo spoločností zo sektoru stavebníctva a obnovy bytových domov disponuje komplexným certifikovaným systémom riadenia. Získanie a udržanie medzinárodných certifikátov je pre spoločnosť dôležité nielen z dôvodu zabezpečenia efektívnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti. Ide aj o dôležitý ukazovateľ spoľahlivosti a kvality.


Podobné články


11. máj 2020
Novinky

Polročná analýza slovenského stavebníctva H1/2020

Súčasná situácia okolo COVID-19 bude mať dopad aj na stavebné spoločnosti. Tie očakávajú prepad trhu o 12,9 % v tomto roku a ďalší prepad o 2,0 % v nasledujúcom roku.

Čítať viac
20. december 2017
Novinky

Produktové školenie CEMIX

Jedným z našich cieľov je prinášať inovatívne riešenia a prvotriedne technológie pre zákazníka a preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku zatepľovacích systémov o značku CEMIX.

Čítať viac
17. apríl 2019
Novinky

Licencia pre celkovú obnovu budov

Obnova budov už nie je len o zatepľovaní obvodového plášťa alebo strechy ale aj o výmene technických zariadení a realizácie obnoviteľných zdrojov energie.

Čítať viac