Späť na zoznam
7. apríl 2022
Naše stavby

Stavba v realizácii: Jedáleň ZŠ Rusovce, Bratislava

Rekonštrukcia jedálne Základnej školy Rusovce

Obnova verejnej budovy

Rekonštrukcia jedálne ZŠ Rusovce vytvorí z prízemnej budovy moderný trojpodlažný objekt.

Rekonštrukcia jedálne ZŠ Rusovce v Bratislave podľa Andreja Šulgana zo spoločnosti PS Stavby nielenže prebieha v areáli školy za plnej prevádzky, ale je zároveň aj školou pre nich samých. Ide totiž o komplexný projekt od základov, vďaka ktorému vznikne z prízemnej budovy moderná veľká jedáleň s učebňami na poschodí.

1. O akú stavbu ide?

Rekonštruovaná jedáleň je súčasťou areálu základnej školy na Vývojovej ulici v Rusovciach. Momentálne tu prebieha komplexná obnova po stavebnej aj technologickej stránke. Ide o nadstavbu, keďže pôvodný objekt bol prízemný. Naším cieľom je vytvoriť trojpodlažnú budovu, ktorá bude mať na prízemí nové kuchynské zariadenie so skladmi, hygienické zariadenie aj jedáleň s rozšírenou kapacitou. Z oboch strán pridáme požiarne únikové schodiská a výťah. Na ďalších poschodiach vzniknú nové učebne a kabinety.

2. Na čom aktuálne pracujete?

Momentálne končíme s búracími prácami a chystáme prekládku inžinierskych sietí. Pripravujeme pevný podklad na transport vykopanej hliny, aby sme nemali problémy s blatom v prípade dažďov. Riešime tiež rozdiely oproti projektovej dokumentácii a so statikom analyzujeme dutiny, ktoré sa objavili v zemi pod existujúcimi plochami – spôsobilo ich zatekanie pod objekt.

3. Vznikli momenty, na ktoré určite nezabudnete?

Pretože sa škola nachádza na území, ktoré bolo dlhodobo osídlené, boli sme upozornení, aby sme sa pri výkopových prácach nezľakli zvyškov kostier. Nachádzame sa totiž v oblasti, kde bolo identifikovaných 176 hrobov. Podľa archeológov ide zrejme o pohrebisko, ktoré slúžilo neďalekému rímskemu táboru Gerulata. Aj preto k tomuto miestu pristupujeme s určitou pietou. Ideme kopať do hĺbky 2,4 m, takže predpokladám, že niečo sa tam objaví.

 

Búracie práce na jedálni Základnej školy Rusovce
Búracie práce v areáli ZŠ Rusovce sa už začali.

4. Aké rôzne prívlastky by od vás táto realizácia dostala?

Komplexná stavba. Je tu všetko, od búračiek cez výkopy, základy, konštrukciu, siete, izolácie, zateplenia až po nátery. Takže ja ju vnímam ako výukovú a chcel by som, aby sa na ňu všetci naši projektoví manažéri aj stavbyvedúci prišli pozrieť. Myslím si, že je to dobrá škola. Ide o stavbu, ktorá je v školskom areáli a zároveň je školou i pre nás. S riaditeľom školy sme sa dohodli, že vo fáze konštrukcie železobetónu urobíme deťom exkurziu, aby sa pozreli na ten stavbársky život. Aby videli, z čoho budova pozostáva a ako sa to robí. Bude to také „nakuknutie do kuchyne“.

5. Existuje na stavbe niečo, z čoho sa mimoriadne tešíte?

Takéto momenty sú dva. Prvý, keď sa monolitická železobetónová konštrukcia začne dvíhať, vtedy vnímame monumentalitu budovy, jej rozmer. Je to veľmi pekný pocit. Druhý moment je pre mňa trošku nostalgický, súvisí s témou mojej diplomovky, keďže som vyštudoval pozemné stavby, konkrétne technické zariadenia budov. Mojou témou bolo Veľkokuchynské zariadenie: 4 000 jedál denne + 2 000 mrazených, tak sa teším na tú kuchyňu.

Aký bude mať projekt prínos?

Ing. Andrej Šulgan, výrobný riaditeľ PS Stavby

 

 

„Výsledok jednoznačne skvalitní a zjednoduší prípravu jedál pre žiakov. Táto obnova zároveň hľadí do budúcna, počíta s vyššou kapacitou školy a nárastom počtu žiakov. A to sa mi veľmi páči, pretože rozmýšľanie dopredu prinesie obyvateľom Rusoviec len benefity,“ Ing. Andrej Šulgan, výrobný riaditeľ.

Galéria

Budova jedálne Základnej školy Rusovce Rekonštrukčné práce na jedálni ZŠ Rusovce Kompletná rekonštrukcia jedálne Základnej školy Rusovce Výkopové práce v areáli Základnej školy Rusovce Odovzdávanie staveniska v areáli Základnej školy Rusovce Stretnutie s vedením školy ZŠ Rusovce

Podobné články


3. máj 2017
Naše stavby

Realizácia fasád na projekte STEIN2 v Bratislave

Tak ako v minulosti aj tento rok sme sa zapojili na realizácií fasády jedného z aktuálnych developerských projektov v Bratislave STEIN2.

Čítať viac