Späť na zoznam
Realizované: 2019
Bratislava - Ružinov

Trnavská cesta 34-38, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Bytový dom nachádzajúci sa na križovatke ulíc Bajkalská / Trnavská cesta bol postavený v roku 1958 a je verejnosti dobre známy vďaka svojej polohe ale aj atypickému riešeniu schodiskovej – kopilitovej steny, zhotovenej zo sklobetónových tvárnic. Toto riešenie bolo zachované aj pri obnove bytového domu, čím bol zachovaný dobový výraz fasády. Fasáda bola realizovaná z kvalitného kontaktného zatepľovacieho systému s použitím minerálnej vlny hr. 140 mm s povrchovou úpravou silikónovou omietkou hladenou hr. 1,5 mm, nakoľko sa brala do úvahy poloha stavby a vplyv prašnosti okolia. Balkóny prešli kompletnou rekonštrukciou s osadením nového zábradlia s antikoróznou úpravou a aplikoval sa systém predĺženia balkónovej dosky so zväčšením podlahovej plochy balkónu. Rozsiahlou rekonštrukciou prešli aj spoločné stúpacie rozvody domu (voda, kanál, plyn).

Schváleniu obnovy bytového domu predchádzala odborná príprava podkladov, analýzy financovania, odborných posudkov a termovíznych meraní, čo napokon presvedčilo obyvateľov bytového domu pre našu spoločnosť, ktorá zabezpečovala kompletne celú obnovu na „kľúč“. Vypracovali sme projektovú dokumentáciu, zabezpečili financovanie úverom vo výške 320 280 eur zo ŠFRB s 0,00 % úrokom a samotnú realizáciu stavby.

Lukáš Cápa
manažér obnovy budov