Späť na zoznam
12. december 2019
Zo života našej firmy

Strechy 2019

26. Bratislavské sympózium o strechách budov.

Cech strechárov Slovenska organizoval tradičné jesenné medzinárodné odborné sympózium o strechách budov. V poradí 26. ročník Bratislavského sympózia strechy 2019 sa konal v dňoch 19. a 20. 11. 2019 v Bratislave, hotel Bratislava. 

Cieľ sympózia:

  • poukázanie na príklady kvalitných striech 
  • prepojenie poznatkov teórie s praxou 
  • optimistický pohľad na vlastné skúsenosti k tematike striech
  • významná podpora znalosti problematiky 
  • príležitosť na odborné a spoločenské stretnutie 
  • oboznámenie sa s produktmi pre strešné konštrukcie 

Počet účastníkov sympózia prekročil počet 170 osôb, čím sa STRECHY 2019  zapísali ako jedno doteraz z najúspešnejších sympózií. Vysokému počtu poslucháčov predchádzal vhodný výber hlavnej témy, ktorou organizátori chceli vyjsť v ústrety širokej odbornej aj laickej verejnosti. Súčasťou sympózia bolo odovzdanie ocenenia ZLATÝ KRUH 2019 za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú v predchádzajúcom roku. Na základe ankety ocenenie získal člen Cechu strechárov Slovenska Ing. Ivan Kolárik zo spoločnosti Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o., Žilina.

Odborného sympózia sme sa zúčastnili prvý krát a určite to vzhľadom na vysokú kvalitu tohto podujatia a organizáciu Cechu strechárov Slovenska niekedy v budúcnosti radi zopakujeme.

Zdroj : Cech strechárov Slovenska

Galéria


Podobné články


Školenie prvej pomoci

Záchrana ľudského života v krízovej situácii je pre človeka zásadný moment – tak pre zachráneného, ako i pre záchrancu.

Čítať viac
28. október 2019
Zo života našej firmy

Interný audit ako užitočný pomocník pri rozvoji firmy

Udržať kvalitu zavedeného manažérskeho systému riadenia podľa medzinárodných noriem ISO pomáhajú aj naši zamestnanci.

Čítať viac

Nová identita PS Stavby

Asi vám neušlo, že PS Stavby vyzerajú inak. A to bol zámer. Prečo sme sa vlastne rozhodli pre novú vizuálnu identitu a webstránku?

Čítať viac