Späť na zoznam
12. december 2019
Zo života našej firmy

Strechy 2019

26. Bratislavské sympózium o strechách budov.

Cech strechárov Slovenska organizoval tradičné jesenné medzinárodné odborné sympózium o strechách budov. V poradí 26. ročník Bratislavského sympózia strechy 2019 sa konal v dňoch 19. a 20. 11. 2019 v Bratislave, hotel Bratislava. 

Cieľ sympózia:

  • poukázanie na príklady kvalitných striech 
  • prepojenie poznatkov teórie s praxou 
  • optimistický pohľad na vlastné skúsenosti k tematike striech
  • významná podpora znalosti problematiky 
  • príležitosť na odborné a spoločenské stretnutie 
  • oboznámenie sa s produktmi pre strešné konštrukcie 

Počet účastníkov sympózia prekročil počet 170 osôb, čím sa STRECHY 2019  zapísali ako jedno doteraz z najúspešnejších sympózií. Vysokému počtu poslucháčov predchádzal vhodný výber hlavnej témy, ktorou organizátori chceli vyjsť v ústrety širokej odbornej aj laickej verejnosti. Súčasťou sympózia bolo odovzdanie ocenenia ZLATÝ KRUH 2019 za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú v predchádzajúcom roku. Na základe ankety ocenenie získal člen Cechu strechárov Slovenska Ing. Ivan Kolárik zo spoločnosti Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o., Žilina.

Odborného sympózia sme sa zúčastnili prvý krát a určite to vzhľadom na vysokú kvalitu tohto podujatia a organizáciu Cechu strechárov Slovenska niekedy v budúcnosti radi zopakujeme.

Zdroj : Cech strechárov Slovenska

Galéria


Podobné články


Školenie prvej pomoci

Záchrana ľudského života v krízovej situácii je pre človeka zásadný moment – tak pre zachráneného, ako i pre záchrancu.

Čítať viac
21. december 2021
Zo života našej firmy

Pomoc pre denné centrum DOMEC v Bratislave

Spoločnosť PS Stavby spolupracuje od roku 2014 s občianskym združením Vagus, ktoré prevádzkuje denné nízkoprahové centrum DOMEC. Spája ich spoločná snaha o zlepšenie kvality života ľudí.

Čítať viac

Firemný výlet na Istrii

PS Stavby a PS Stavebniny opäť spoločne vyrazili zregenerovať sily. Tentokrát k Jadranskému moru.

Čítať viac