Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Ružinov

Staré záhrady 4-8, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom sa nachádza v obľúbenej časti Bratislavy, v Ružinove. Samotná výstavba sa ukončila v roku 1973 v panelovom konštrukčnom systéme Bauring-Camus (BA–BC). Obvodový plášť je z vrstvených dielcov hrúbky 260 mm. Nosnú vrstvu tvorí železobetónová stena hrúbky 135 mm. Tepelnoizolačná vrstva je z penového polystyrénu hrúbky 50 mm. Vonkajšiu vrstvu tvorí železobetónová stena hrúbky 75 mm. Aj napriek tepelnoizolačnej technologicky-vyspelejšej skladbe obvodových múrov so zabudovaným polystyrénom hr. 50 mm, dom vykazoval tepelné straty a úniky v dôsledku časovej degradácie použitého polystyrénu v období výstavby ako aj dôsledkom kvality výroby týchto panelov. Obyvatelia sa preto rozhodli bytový dom dodatočne zatepliť kontaktných zatepľovacím systémom z minerálnej vlny hr. 160 mm, čo v značnej miere prispelo k zníženiu nákladov za kúrenie a k ochrane stavebnej konštrukcie bytového domu. Aby zateplenie fungovalo bolo potrebné zatepliť aj strechu, stropy pivníc, vymeniť okná a dvere, zrealizovať výmenu podlahových vrstiev spolu so zábradlím lodžií a nakoniec pristúpiť k hydraulickému vyregulovania ústredného kúrenia.