Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Ružinov

Solivarská 1-9, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Obnova na Solivarskej ulici bola výnimočná v tom, že investor požadoval zabezpečenie celého projektu „na kľúč“, čiže vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenia, zabezpečenie financovania prostredníctvom úveru zo ŠFRB s 0,00 % úrokom fixovaným na 20 rokov a následne realizáciu samotného diela. Zmluvu o dielo sme uzatvorili 9.6.2016 a stavbu odovzdali 23.5.2018, čiže celý proces prípravnej fázy spolu s realizačnou fázou trval zhruba 2 roky. V týchto dňoch si obyvatelia bytového domu užívajú novú fasádu, vynovené interiéry ale aj nové balkóny so zábradlím z vysokokvalitných nerezových profilov s výplňami z bezpečnostného skla, ktoré vytvárajú v kombinácií s nerezou atraktívny a estetický prvok.

Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave vyhodnotilo bytový dom ako významnú hniezdu lokalitu chránených druhov živočíchov a počas realizácie stavebných prác nariadilo ako kompenzačné opatrenia za zakryté hniezdiská umiestnenie hniezdnych búdok v celkovom počte 42 ks.

Lukáš Cápa
manažér obnovy budov