Späť na zoznam
Realizované: 2019
Bratislava - Dúbravka

Nejedlého 10, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Objekt je vyhotovený stavebným systémom ZTB ako bodový umiestnený na Nejedlého ulici. Nejedlého ulica vznikla v roku 1975 pri výstavbe panelového sídliska. Pomenovaná je po Zdeněkovi Nejedlom, českom historikovi a politikovi. Obnovou prešli všetky stavebné časti ako strecha, fasáda, lodžie, okná a dvere ale aj technologické časti ako rozvody zdravotechniky, elektroinštalácie a výťahy. Jednalo sa teda o komplexnú obnovu, čím vlastníci získali zvýhodnený úver s 0,00 % úrokom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Práce prebiehali bez výrazných komplikácií a po dohode s ochranármi prírody boli na fasáde umiestnené aj vtáčie búdky. Okrem spomínaných prác si vlastníci dali vybudovať nový murovaný systém kobiek s uzamykateľnými plnými dverami s vetraním.