Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Ružinov

Narcisová 50-56, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Objekt bytového domu bol postavený v roku 1964 v stavebnej typovej sústave BA. Prvá fáza renovácie prebehla v období rokov 2002/2003 kedy bola zateplená severná fasáda. Obyvatelia si postupne začali uvedomovať, že v skutočnosti išlo len o prvý krok obnovy a významnejšia časť je ešte pred nimi. Zásadným posunom vpred bolo vypracovanie projektovej dokumentácie významnej obnovy v roku 2015, teda viac ako 50 rokov od kolaudácie objektu. K spusteniu samotnej realizácie diela prešli ďalšie 3 roky, plné presviedčania, hľadania kompromisov a schvaľovania celého zámeru. A tak, ako vo väčšine prípadov, aj tu zohrali financie kľúčovú úlohu, pričom výhodný úver zo ŠFRB vo výške 439 370,00 EUR s 20-ročnou splatnosťou a úrokovou sadzbou 0 % priklonil misky váh na stranu obnovy.

Zaujímavosťou realizácie bola sanácia pôvodného zateplenia pomocou sanačných náterov s protiplesňovými aditívami, čím došlo i k zjednoteniu farebného riešenia celého objektu.

Ing. Ivan Guoth
výrobný riaditeľ