Späť na zoznam
Realizované: 2018
Skalica

MÚ Skalica, Námestie slobody 10, Skalica

Obnova verejnej budovy

Objekt Mestského úradu Skalica sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta a je prístavbou pôvodnej budovy radnice z roku 1850. Na základe spracovaného energetického auditu budovy sa mesto rozhodlo objekt obnoviť. Podnetom boli aj nevyhovujúce pracovné podmienky zamestnancov mestského úradu, ktorých najviac trápilo neznesiteľné teplo v podkrovných kanceláriách, plesne a celková zastaranosť priestorov. Samotná realizácia diela bola náročná tak z dôvodu, že práce prebiehali za plného chodu úradu a mestskej polície, ktorá v objekte tiež sídli, ako i kvôli tomu, že sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta. Financovanie z európskych zdrojov z operačného programu „Kvalita životného prostredia“ znamenalo zvýšené nároky na administráciu všetkých úkonov a dlhší čas čakania na peniaze.

Referencie tohto formátu sú pre nás tou najlepšou reklamou.

Miloš Milanovič
konateľ, obchodný riaditeľ