Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Ružinov

Ľanová 2-4, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Ďalší bytový dom obnovovaný v II. etape. Pôvodné zateplenie vykazovalo technické i estetické vady a tak sme podstatnú časť fasády opätovne povrchovo upravili novou armovacou vrstvou včítane povrchovej omietky. Významnú obnovu absolvovali lodžie, zateplená bola strecha a skrášlenia sa dočkali i vstupné priestory vrátane zateplenia stropov v pivniciach. Jednoduché, ale pritom veľmi vkusné farebné riešenie nadväzuje na vedľajší dom a jeho triezve poňatie nasvedčuje meniacemu sa pohľadu obyvateľov na farebné a tvarové výstrelky.