Späť na zoznam
Realizované: 2022
Bratislava - Nové Mesto

Bartoškova 2, Pri starej prachárni 5-9, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Jedná sa o radový komplex bytových domov obdĺžnikového tvaru, ktorý je na rohu dvoch ulíc. Bytový dom bol kolaudovaný okolo roku 1930. Objekt má 6 nadzemných podlaží s nadstavbou / na 6-7 podlaží / a čiastočne zapustené podzemné podlažie pod terén, kde sú situované pivnice. Zámerom a cieľom tohto projektového riešenia obnovy a sanácie bytového domu bolo 
zabezpečenie prijateľnej mikroklímy v tomto bytovom dome pri súčasnom vylepšení jeho energetickej náročnosti a predĺžení jeho stavebno-technickej životnosti ako zlepšenie estetickej a funkčnej stránky spoločných priestorov. Primárnym cieľom obnovy bolo odstránenie nadpriemernej vlhkosti stien v suteréne a stupňujúcu sa degradáciu vnútorných omietok, podláh a drevených kobiek v suteréne, ktoré už neboli užívania schopné. Súčasne prebehla aj rekonštrukcia fasády, vrátane rekonštrukcie lodžií s výmenou zábradlia, rekonštrukcia strešnej krytiny na šikmej streche a novej PVC hydroizolácie plochých striech a terás.