Späť na zoznam
Realizované: 2019
Vrbové

6. apríla 20-22, Vrbové

Obnova panelového bytového domu

Do Vrbového sme sa vrátili opäť po troch rokoch na základe dobrej referencie obnovy bytového domu na ul. 6. apríla 10-12, ktorý sme realizovali v roku 2016. Tentokrát sa jednalo o identický bytový dom v konštrukčnej sústave B-70, ktorá vykazuje dve hlavné systémové poruchy. Systémová porucha obvodového plášťa z pórobetónových dielcov bytového domu s označením h) bola odstránená zateplením minerálnou vatou hr. 140 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvou silikónovou omietkou. Systémová porucha lodžií bytového domu s označením f) bola odstránená kompletným vybúraním podlahových vrstiev a zábradlia s následným vybudovaním nových podlahových vrstiev so zateplením, hydroizoláciou a dlažbou spolu s osadením nového nerezového zábradlia s výplňou bezpečnostným mliečnym sklom. Týmto vyšším štandardom sa dosiahla vysoká kvalita a trvácnosť prevedených prác.