Späť na zoznam
Realizované: 2018
Malacky

1. Mája 87-93, Malacky

Obnova tehlového bytového domu

Ulica 1.Mája v Malackách je lemovaná architektonicky kompaktnou zástavbou nízko podlažných bytových domov, nachádza sa v tesnej blízkosti centra mesta, no i napriek tomu je tichá a príjemná na bývanie. V bytovom dome sa nachádza 27 bytov členených do 4 vchodov. Príbeh obnovy sa začal písať v roku 2015 keď na schôdzi vlastníkov prvý krát zaznelo slovné spojenie „komplexná obnova domu“. Nasledovalo spracovanie projektovej dokumentácie a výber realizačnej firmy. Vtedy sme do života obyvateľov na krátky čas vstúpili my. Našou úlohou bolo v spolupráci so správcom zabezpečiť čo najvýhodnejšie financovanie prostredníctvom úveru zo ŠFRB a následne samotné dielo zrealizovať. Sme presvedčení, že dom v súčasnej podobe vhodne zapadne do okolitého prostredia a svojím obyvateľom prinesie mnoho úžitku i radosti.

V Malackách som istý čas sám býval a o to viac ma teší ďalší pekne obnovený dom v tomto meste.

Lukáš Cápa
manažér obnovy budov