Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Ružinov

ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

Obnova verejnej budovy

Medzi naše referencie tentokrát pribudla obnova Základnej školy, ktorá bola postavená 1. septembra 1967. Nachádza sa v bratislavskej mestskej časti Ružinov na ul. Drieňová 16 a 4. októbra 1985 získala čestný názov ZŠ Pavla Marcelyho. Zo školy vyšli mnohé známe osobnosti športu, napr. Dušan Pašek (hokejista), Jaroslav a Dušan Bicianovci (volejbalisti), Andrej Bician (atlét), , Peter Mičuda (basketbalista), Vladimír Weiss ml. (futbalista), hokejový reprezentant SR Adam Liška, či Karol Kučera (tenista). Projektové riešenie bolo zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré sa dosiahlo zateplením obvodového plášťa budovy s minerálnou vatou hr. 140 mm a strešného plášťa s použitím polystyrénu v celkovej hr. 200 mm. Okrem týchto prác sa zrealizovala rekonštrukcia bleskozvodu a okapového chodníka. Budova školy sa po zrealizovaní prác zaradila v rámci energetickej hospodárnosti budovy do energetickej triedy B.