Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Petržalka

Znievska 1-3, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom sa nachádza v Petržalke neďaleko jazera Veľký Draždiak. Je postavený v konštrukčnom systéme BA NKS S, ktorý je typický práve pre túto časť nášho hlavného mesta. Veľká finančná náročnosť celkovej opravy vedie u mnohých domov k procesu, pri ktorom sa jednotlivé časti obnovujú postupne a to je prípad i tohto domu. Opravu schodísk sme realizovali v roku 2012 a odstránenie statických porúch predsadených lodžií v roku 2016. Tento spôsob postupných opráv má svoje veľké negatíva, najmä vo vnímaní prác samotnými obyvateľmi, ktorí by boli najradšej keby sa všetko zrealizovalo naraz. V prípade, ak ste obyvateľmi podobne veľkého bytového domu a máte obavy, či takto rozsiahlu obnovu zvládnete, obráťte sa na nás, radi vám poradíme. 

Pri dobrej kombinácii zvýhodnených foriem financovania a rozsahu prác je dnes možné realizovať i obnovy v rozsahu nad 1,0 mil. Eur s akceptovateľnou výškou tvorby fondu opráv a údržby.

Ing. Zuzana Surovková
finančná riaditeľka