Späť na zoznam
Realizované: 2016
Malacky

Záhorácka 59-65, Malacky

Obnova panelového bytového domu

Počas roku 2016 sme zrealizovali obnovu bytovky na Záhoráckej ulici v Malackách. Už na prvý pohľad je zrejmé, že ide o veľký bytový dom. Vlastníci sa rozhodli pre komplexnú obnovu, vrátane výmeny stúpačiek a výťahov. Ufinancovať takto veľkú investíciu nie je jednoduché, najmä ak v dome žijú aj starší ľudia, dôchodcovia, či mladé rodiny. Presne v takýchto prípadoch je najvhodnejšie použiť zvýhodnené úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Financovanie tejto obnovy bolo z významnej časti riešené práve prostredníctvom úveru zo ŠFRB, vo výške viac ako 560.000 Eur, s úrokom 0% a lehotou splatnosti 20 rokov, pričom anuitná splátka vychádza zaokrúhlene na 2.350 Eur. K možnostiam ako získať podobne výhodné financovanie vám bližšie informácie radi poskytnú naši manažéri obnovy budov.