Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Staré Mesto

Žabotova 8 - 10, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Dom bol postavený v roku 1930, patril Československým železniciam a nachádza sa v pamiatkovo chránenej lokalite mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Táto náročná obnova historickej budovy nám opäť pripomenula, aká dôležitá je produktívna spolupráca všetkých zainteresovaných strán. Veľmi dobré a konštruktívne vzťahy medzi zástupcami vlastníkov, správcom bytového domu, technickým dozorom investora, odborným poradcom KPÚ a naším projekčným tímom napomohol vyriešiť všetky úskalia, s ktorými sme sa pri tejto obnove stretli. Výsledkom je kvalitne a s citom pre detail obnovená budova, ktorá spĺňa všetky technické a estetické požiadavky kvalitného bývania a je mimoriadne hodnotným prínosom aj pre svoje širšie okolie.

Obnova bytového domu na Žabotovej ulici znamenala v našej firme veľký posun v pred v oblasti obnovy historických objektov a národných kultúrnych pamiatok.

Peter Popelka
konateľ, technológ stavieb