Späť na zoznam
Realizované: 2017
Bratislava - Staré Mesto

Vlčková 29, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Bytový dom sa nachádza v Bratislavskej mestskej pamiatkovej zóne, širšej verejnosti známej pod názvom „Slavín“. Uličná zástavba je tvorená solitérnymi vilami so záhradami a mestskými bytovými domami. Starostlivosť o tento bytový dom bola zanedbaná a ani čiastkové opravy veľmi neprispeli k jeho kondícii. Predmetom obnovy boli najmä fasáda, lodžie a vyriešenie problematického vlhnutia v časti odkvapového chodníka. Realizácie stavebných prác v oblasti Bratislavského Starého Mesta sú veľmi náročné z dôvodu zložitého prístupu na stavenisko, sťaženého zásobovania stavieb, či zlého stavebnotechnického stavu samotných objektov. Výsledok zvýšeného úsilia však väčšinou stojí za to, o čom svedčí i tento mestský bytový dom.