Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Petržalka

Vigľašská 21, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Vigľašská ulica, na ktorej sa bytový dom nachádza, je situovaná v mestskej časti Petržalka a je pomenovaná podľa Vígľašského zámku. Zaujímavosťou je, že do 1. apríla 1991 bola súčasťou Buďonného ulice, nazvanej podľa Semiona Michajloviča Buďonného (1883 – 1973), sovietskeho maršala. Bytový dom bol postavený v konštrukčnej sústave BA NKS P1-14 S, ktorá sa v minulosti v hojnom počte používala pri budovaní našich sídlisk. Po viac ako 30-tich rokoch od skolaudovania domu bol najvyšší čas na prvú významnú omladzovaciu kúru. Obnova pozostávala nie len z prác v exteriéri, ale i z realizácií v interiéri. Renovácia vonkajších častí predstavovala novú hydroizoláciu a zateplenie strešného plášťa, zateplenie fasády, výmenu kopilitových stien, nové podlahy na lodžiách. Práce v interiéri sa týkali zateplenia stropov v suteréne, výmeny zvislých a ležatých rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácií, dodávky a montáže nových výťahov, ako i celkovej obnovy interiéru.