Späť na zoznam
Realizované: 2016
Malacky

Veľkomoravská 25-31, Malacky

Obnova panelového bytového domu

V Malackách sme odovzdali do užívania ďalší obnovený bytový dom, ktorý sme riešili spôsobom "na kľúč". V prvom kroku sme vypracovali projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Následne sme po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia mohli pristúpiť k poslednej prípravnej fáze a to k príprave žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Po úspešnom získaní finančných prostriedkov zo ŠFRB vo forme úveru s 0,0 % úrokom a dobou splatnosti 20 rokov sme zrealizovali komplexnú obnovu bytového domu. Výsledok obnovy je pozitívny a s jednoduchým farebným riešením  v kombinácii s novými zábradliami balkónov dom pôsobí moderným dojmom.