Späť na zoznam
Realizované: 2017
Bratislava - Staré Mesto

Štefánikova 23, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Rodný list meštianskeho bytového domu na Štefánikovej ulici 23 sa datuje ku koncu 19. storočia. Počas svojho života absolvoval mnohé opravy a úpravy, ktoré mu však spôsobili viac škody ako osohu. Pôvodne secesná fasáda s mnohými jemnými detailmi bola neodborne pokrytá novými vrstvami, niektoré okná boli zamurované, väčšina štukových prvkov s kameňosochárskou výzdobou bola na hranici havarijného stavu, niektoré už fakticky neexistovali. Nádvorie bolo pokryté nevhodným a zdegradovaným betónovým poterom. Tento príbeh má našťastie dobrý koniec, no cesta k nemu nebola ani jednoduchá ani priamočiara. Opäť sa však potvrdilo to, že len odbornosť, otvorená komunikácia a spoločné úsilie všetkých zúčastnených dokáže zvládnuť takto náročné výzvy.

Odborný návrh na umelecko – remeselnú obnovu, konzultácie s pamiatkarmi, spolupráca s vlastníkmi, šikovní reštaurátori a premyslený manažment stavby je náš recept na úspešnú obnovu pamiatkovo chránených budov.

Ing. Ivan Guoth
výrobný riaditeľ