Späť na zoznam
Realizované: 2019
Bratislava - Ružinov

Sputniková 1-7, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Na Sputnikovú ulicu sme sa po 5 rokoch vrátili opäť a to hneď do toho istého domu. 5.9.2014 sme totiž odovzdali obyvateľom bytovky do užívania kompletne vymenené rozvody TZB (voda, kanalizácia, plyn) a rozvody vzduchotechniky, na ktoré dáva naša spoločnosť 5 ročnú záruku takže sme boli aj trošku v napätí ako nové rozvody vlastníkom slúžia. To, že práce boli vykonané kvalitne sa odzrkadlilo aj na výbere našej spoločnosti pre druhú etapu obnovy a to obnovy vonkajšieho obvodového plášťa s dvoma typmi systémovej poruchy. Odstránenie systémovej poruchy „ a “predstavovalo odstránenie pôvodných obkladových dielcov a zateplenie celej štítovej steny s prekrytím nárožia novým kontaktným zateplením z MV hrúbky 100 mm. Odstránenie systémovej poruchy „ f “ predstavovalo odstránenie všetkých podlahových vrstiev lodžií vrátane hydroizolácie a zábradlia v celom rozsahu, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže. Vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia vrátane jeho kotvenia z čela dosky, zateplenie lodžiovej dosky a dosky nad vrchnou lodžiou v prípade vytvárania tepelného mosta. Na záver prišlo aj k sanácií čiastočne zateplenej fasády z roku 2005 a to sanačným fasádnym náterom, ktorému predchádzalo očistenie fasády s opravou poškodených miest.

Na tejto stavbe som sa ocitol po piatich rokoch po druhý krát, keďže som bol zodpovedný za rekonštrukciu rozvodov v roku 2014. Stavba fungovala dobre aj napriek náročnej úlohe zjednotiť vizuálne fasádu pri výmene zábradlí aj s bytmi, ktoré si v minulosti lodžie zamurovali alebo zasklili. Bola to tímová snaha a spolupráca správcu, zástupcu vlastníkov, stavebného dozora a PS Stavieb s prekvapivým výsledkom.

Ing. Ivan Guoth
výrobný riaditeľ