Späť na zoznam
Realizované: 2019
Bratislava - Rača

SOŠ polygrafická Račianska 190, Bratislava

Obnova verejnej budovy

Obnovy verejných budov a škôl sú vždy spestrenie našej každodennej práce a nebolo tomu inak ani pri rekonštrukcii telocvične Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej ulici 190 v Bratislave. Projekt riešil komplexnú rekonštrukciu telocvične, teda strechu, fasádu, okná a dvere,  interiér, technologické a špeciálne vybavenie telocvične, rozvody elektroinštalácie a vzduchotechniky. Aj napriek kvalitnej projektovej dokumentácie bol z našej strany potrebný profesionálny a odborný prístup na navrhnutie a dotiahnutie detailov pri realizácií prác. Práce sa podarilo odovzdať ešte počas letných prázdnin, takže sa môžu žiaci spolu s učiteľmi po návrate do školy tešiť na novú telocvičňu.

Realizácia rekonštrukcie telocvične bola pre nás nová výzva, ktorú sme zobrali zodpovedne a podarilo sa nám práce zrealizovať v čas a v požadovanej kvalite.

Ing. Ivan Guoth
výrobný riaditeľ