Späť na zoznam
Realizované: 2018
Šamorín

Školská 18, Šamorín

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom sa nachádza v centre mesta Šamorín a je v ňom 40 bytových jednotiek. Obnova tohto domu je dobrým príkladom, ako rýchlo a efektívne sa dá obnova zvládnuť. Koncom roka 2016 si obyvatelia na schôdzi vlastníkov schválili zámer, prvotnú myšlienku obnovy svojho domu. Projekt bol spracovaný v januári 2017, v medzičase sa vyriešilo stavebné povolenie a všetky schvaľovacie procesy, koncom apríla 2017 sme podpísali zmluvu o dielo. Nasledovalo zabezpečovanie čo najvýhodnejšieho financovania, v tomto prípade úveru zo ŠFRB vo výške 277.810 Eur, 20 ročnou splatnosťou a 0% úrokom. Samotnú realizáciu stavebných prác sme uskutočnili v prvej polovici roka 2018.