Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Ružinov

Sibírska 54-58, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Zmluva o dielo bola podpísaná 12.2.2019, čím mohla byť zahájená príprava celého projektu tzv. „na kľúč“, čiže vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenia, zabezpečenie financovania prostredníctvom úveru zo ŠFRB s 0,00 % úrokom fixovaným na 20 rokov a následne realizácia samotného diela. Celý proces prípravnej fázy ale aj realizačnej fázy trval necelé 2 roky s termínom odovzdania stavby 18.11.2020. Rozsah prác bol zameraný hlavne na zníženie energetickej náročnosti budovy a to zateplením z minerálnej vlny v hr. až 200 mm, odstránenie systémovej poruchy balkónov a lodžií a v neposlednom rade aj sanáciu a rekonštrukciu garážových státi a pochôdznej terasy. V týchto dňoch si obyvatelia bytového domu užívajú novú fasádu, vynovené interiéry ale aj nové balkóny a lodžie s bezrámovým posuvným systémom zasklenia AluFlexi.

Stavba bola náročná z hľadiska odpadového hospodárstva, nakoľko sme museli v rámci projektu najskôr odstrániť zle zrealizovaný kontaktný zatepľovací systém z polystyrénu v rôznych hr. od 20 do 80 mm v celkovom rozsahu cca 3 000 m2, ktorý sme v rámci systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 odborne zlikvidovali.

Lukáš Cápa
obchodný riaditeľ