Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Nové Mesto

Sibírska 53-65, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Obnova bytových domov na Slovensku sa začína dostávať do svojej II. etapy, čo znamená nie len výmeny stúpačiek, výťahov a elektroinštalácií,  ale i pokračovanie prác na fasádach čiastočne obnovených domoch.  Takýmto prípadom bola aj obnova bytového domu na Sibírskej ulici v Bratislave. Dom bol zateplený v roku 2007 pričom neboli doriešené balkóny, lodžie, strecha a veľké množstvo detailov jednotlivých prvkov obvodového plášťa. Zložitosť diela spočívala najmä v technických napojeniach na jestvujúce zateplenie, vo vyvažovaní rôznych výškových úrovní a rovín medzi podlahami balkónov, rímsami, pôvodným zateplením a klampiarskymi prvkami. Dielo to bolo náročné, no veríme, že výsledok poteší tak obyvateľov domu, ako i okoloidúcich.

Zaujímavosťou tejto stavby bolo rozhodnutie vlastníkov pre jednotné riešenie uzavretia lodžií fínskym zasklievacím systémom, čím sa dosiahol jednotný vzhľad fasády.

Ing. Ivan Guoth
výrobný riaditeľ