Späť na zoznam
Realizované: 2019
Bratislava - Dúbravka

Saratovská 19, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Bytový dom na Saratovskej ulici bol postavený v roku 1980 v stavebnej sústave ZTB. Vlastníci dali v roku 2006 bytový dom zatepliť avšak bez komplexného riešenia a výhodného financovania, čo ich s odstupom času dobehlo a museli to riešiť. Súčasťou prác, ktoré sme realizovali bolo hlavne odstránenie systémovej poruchy predsadeného schodiska, zateplenie strešného plášťa, výmena vnútorných rozvodov TZB, výmena výťahov a rekonštrukcia interiéru spoločných častí. Keďže postupnosť prác bola závislá na kombinovanom financovaní (dotácia + ŠFRB + komerčný úver + vlastné zdroje) museli sme stavbu rozdeliť na tri etapy, z ktorých poslednú sme ukončili koncom roka 2018. Celková obnova teda trvala dlhšie ako obvykle, čo bolo aj náročné pre organizáciu prác na stavbe, ale priniesla vlastníkom benefit vo forme dotácie vo výške 60 230 eur s DPH a úveru zo ŠFRB vo výške 218 710 eur s DPH s 0,00 % úrokom na 20 rokov.

Naša spoločnosť zabezpečovala práce na „kľúč“, teda vrátane projektovej dokumentácie, zabezpečenia stavebného povolenia, dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, úveru zo ŠFRB a samotnej realizácie.

Lukáš Cápa
manažér obnovy budov