Späť na zoznam
Realizované: 2020
Bratislava - Ružinov

Ružová dolina 12, Bratislava

Obnova tehlového bytového domu

Bytový dom sa nachádza v obľúbenej lokalite mestskej časti Ružinova a bol postavený z tehly v roku 1962. Jednalo sa o kvalitnú tehlovú stavbu, čo dokazoval aj stav obvodového plášťa s pomerne zachovalou brizolitovou omietkou. Najviac problémov však spôsobovala systémová porucha balkónov a to zatekanie do stavebných konštrukcií a následnú degradáciu vrátane povrchových omietok. Okrem toho súčasný stav obvodového plášťa nespĺňal aktuálne teplotechnické požiadavky a preto sa vlastníci rozhodli pristúpiť k rekonštrukcii a zníženiu energetickej náročnosti budovy. Po zrealizovaní opatrení ako zateplenie strechy, fasády, stropov suterénu a výmene výplni na spoločných priestoroch sa podarilo dosiahnuť celkovú energetickú triedu B.