Späť na zoznam
Realizované: 2022
Bratislava – Ružinov

Rezedová 3, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Obnova bytového domu na Rezedovej ulici v Bratislave

Na Rezedovej 3 v bratislavskej mestskej časti Ružinov sme obnovili panelový bytový dom, ktorý prešiel zaujímavou históriou. Kedysi mu bol pridelený štatút domu opatrovateľskej služby a našli v ňom útočisko ľudia v núdzi. Keďže vlastníkmi i nájomníkmi bytov sú dnes prevažne starší občania, okrem štandardných prác bolo jednou z požiadaviek riešenie bezbariérového vstupu z exteriéru. Práce rozdelené do šiestich etáp sme začali v marci 2021.

Táto obnova, podobne ako mnohé iné, sa zo začiatku javila ako štandardná. Časom sa však ukázalo, že to nebude úplne také jednoduché. Zateplenie fasády spomalila nielen pandémia, ale aj množstvo zmien, ktoré sme riešili v priebehu realizácie diela. Počas rekonštrukcie sme sa museli vysporiadať so zlým stavom betónových dosiek lodžií a zabezpečiť ich statický posudok a následné vystuženie. Výzvou pre nás tiež bolo, keď magistrát ako vlastník budovy pristúpil k výmene okien až po zrealizovaní zateplenia a natiahnutí omietky. Museli sme sa vrátiť k už odovzdanej práci a vyspraviť poškodenie, ktoré nastalo demontážou starých a montážou nových okien.

Stavebné práce sme ukončili v máji 2022. Ich výsledkom je vydarená rekonštrukcia s množstvom interiérových aj exteriérových zmien a vylepšení, ktoré obyvateľom bytového domu skvalitnia ich každodenný život. 

Samozrejme, že pri každej stavebnej činnosti sa vyskytnú prvky a kritické detaily, o ktorých nikto pred realizáciou nevie. Museli sme sa s nimi vysporiadať aj v tomto prípade. Zateplenie tohto bytového domu prinesie jeho obyvateľom množstvo benefitov, od zníženia tepelných strát a ustálenia vnútornej klímy až po predĺženie životnosti budovy o niekoľko desiatok rokov.

Ing. Soňa Hocová
projektová manažérka