Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Karlova Ves

Pribišova 4, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Objekt bytového domu je situovaný v mestskej časti Bratislava – Dlhé diely na Pribišovej ul. č.4. Miesto, kde sa v dnešných rokoch rozprestierajú Dlhé diely, boli ešte koncom 70. tych rokov vinohrady, kde sa pestoval veľmi kvalitný vinič, ktorý bol známy ešte za čias Rakúsko-Uhorska a bol veľmi vyhľadávaný v celej monarchii. Začiatkom 80. tých rokov sa začala na tomto území mohutná výstavba panelových domov, čím sa navždy zrušil charakter a výzor tejto krásnej oblasti. Významná obnova tohto bytového domu spočívala v komplexnom riešení obvodového plášťa, lodžií i veľkoplošných terás. Výmenu absolvovali vnútorné zdravotechnické rozvody, výťahy a rekonštrukciou prešli i vnútorné spoločné priestory.