Späť na zoznam
Realizované: 2016
Bratislava - Staré Mesto

Pražská 35-39, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Ďalšia kultúrna pamiatka zachránená - môžeme v týchto dňoch konštatovať pri odovzdávaní zrealizovaných prác obnovy bytového domu na Pražskej ulici v Bratislave. Dom bol postavený v 60-tych rokoch minulého storočia na základe architektonickej štúdie vypracovanej kolektívom katedry architektonickej tvorby Bóna – Kopernický – Melcer ako obytný dom pre vysokoškolských pracovníkov SVŠT v Bratislave. Realizačná projektová dokumentácia sa nezachovala. Objekt pred obnovou vykazoval množstvo stavebných porúch týkajúcich sa najmä fasád, balkónov, strechy ako i podpivničení. Všetky práce a riešenia boli konzultované s krajským pamiatkovým úradom v Bratislave.