Späť na zoznam
Realizované: 2021
Bratislava - Staré Mesto

Panenská 1, Bratislava

Obnova pamiatkovo chránenej budovy

Panenská ulica, pôvodne ulica bratislavských remeselníkov a vinohradníkov, sa môže pochváliť zrekonštruvanou fasádou na bytovom dome Panenská 1, Bratislava. Známy je aj vďaka Staromestskej knižnici, ktorá sa tu nachádza.  Práce prebiehali pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava, nakoľko bol tento bytový dom postavený v roku 1937 podľa projektu Friedricha Weinwurma a Ignáca Vécseia a je nositeľom architektonicko-historických a remeselno-výtvarných hodnôt. Rešpektuje historický vývoj pôdorysnej schémy, zástavbu urbanistickej štruktúry, parcelácie, výškového usporiadania a hmotovo-objemových parametrov, dotvára urbanisticko-architektonickú skladbu vo vzťahu k mestským blokom v prostredí pamiatkovej zóny.